Laag inkomen

Heeft u weinig of geen inkomen of schulden en zoekt u ondersteuning? Klik dan op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u extra kosten die u niet of niet helemaal zelf kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand.

 • Toeslagen

  04 september 2023

  Soms heeft u een steuntje in de rug nodig, omdat u te weinig inkomen heeft om alle kosten te betalen. U kunt dan onder voorwaarden gebruik maken van toeslagen.

 • Werkloosheidsuitkering

  Wordt u ontslagen en heeft u geen zicht op ander werk? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering. De WW-uitkering vraagt u aan bij het UWV.

 • Ioaw-uitkering

  Bent u 50 jaar of ouder en werkloos? Dan kunt u in sommige gevallen een uitkering voor levensonderhoud krijgen. De uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau als u na afloop van een WW- of WGA-uitkering niet voldoende inkomen meer heeft.

 • Ioaz-uitkering

  De Ioaz-uitkering is een periodieke uitkering voor levensonderhoud voor oudere gewezen zelfstandigen. De uitkering is bedoeld voor de oudere gewezen zelfstandige die zijn bedrijf of beroep moet stoppen omdat de inkomsten te laag zijn.

 • Kostendelersnorm

  Als er mensen bij u in huis wonen dan kunnen zij meebetalen in de kosten van uw huishouden. Deze mensen noemen we kostendelers. Bij kostendelers geldt er een speciale regeling voor een bijstandsuitkering, namelijk de kostendelersnorm. Door de kostendelersnorm wordt een bijstandsuitkering lager.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding. Kwijtschelding betekent dat u de belasting niet, of niet helemaal hoeft te betalen. Om te bepalen of u hiervoor kwijtschelding kunt krijgen, kijken wij naar uw inkomen, vermogen en uitgaven.

 • Alle kinderen laten meedoen

  In Nederland, en ook in Heerde, kunnen niet alle kinderen meedoen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn, zoals meedoen met voetbal, zwemles of een verjaardag vieren. Dit komt bijvoorbeeld door het lage inkomen van ouders. Voor deze kinderen is er het Kindpakket.

 • Schulddienstverlening

  Heeft u schulden en komt u er zelf niet meer uit? Dan kunnen wij u hierbij helpen. Bijvoorbeeld door schulddienstverlening aan te bieden.

 • Ondersteuning

 • Taaleis in de bijstand

  Als u een uitkering van de gemeente aanvraagt of ontvangt, moet u de Nederlandse taal voldoende kennen. Er geldt namelijk een taaleis.