Handhaving kwaliteit kinderopvang

De verschillende soorten opvang zijn dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid

Op grond van de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen is de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van gastouders, gastouderbureaus, kindercentra en peuterspeelzalen. De gemeente moet er voor zorgen dat de wet en regelgeving op het terrein van de kinderopvang worden nageleefd.

Het toezicht op naleving van de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen is op grond van de wet toegewezen aan de GGD. GGD Noord- en Oost-Gelderland houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Voldoet een opvanglocatie niet aan de kwaliteitseisen, dan adviseert de GGD de gemeente over de te nemen maatregelen.

Meer informatie