Kinderopvang

Informatie over de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en over de aanvraag van een nieuwe vestiging.

  • Handhaving kwaliteit kinderopvang

    In de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen staan kwaliteitseisen waaraan kinderopvang moet voldoen. Deze eisen gelden voor alle soorten opvang.

  • Kinderopvang starten of wijziging doorgeven

    Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente.

  • Kinderopvang

    In een kinderdagverblijf kan uw kind volop spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen. Informatie over kinderopvang vindt u op de website www.stipheerde.nl.