Bodem- of geluidinformatie aanvragen

De gemeente Heerde heeft een geautomatiseerd bodeminformatiesysteem. Hierin zijn de resultaten vermeld van alle bodemonderzoeken die binnen de gemeente Heerde zijn uitgevoerd.

Daarnaast heeft de gemeente een geluidniveaukaart. Hierin zijn de geluidniveau's vastgelegd van het wegverkeer.

Kosten

De tijd die nodig is voor het verzamelen en versturen van de geluid- of bodeminformatie wordt in rekening gebracht. De gemeente Heerde hanteert hiervoor een kwartiertarief. Dit tarief is € 21,55.

Aanvraag

Informatie over de bodemkwaliteit op een bepaalde locatie of het geluidniveau kunt u online aanvragen.

Bodem- of geluidinformatie aanvragen U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.