Bouwen en verbouwen

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen.

 • Samen ontwikkelen

  Stel, u heeft een plan. U wilt bijvoorbeeld een nieuwe garage bij uw huis plaatsen, een festival organiseren of samen met buren een speelterrein in de wijk aanleggen.

 • Nadeelcompensatie

  Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Als u van mening bent planschade te hebben en de oorzaak van de schade ligt voor deze datum, dan geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024, dan geldt de onderstaande procedure voor nadeelcompensatie.

 • Planschade

  Als u schade hebt geleden door maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.

 • Informatie opvragen of inzien

  Een bouwplan inzien, een bouwtekening opvragen, bodem- of geluidinformatie opvragen.

 • Slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Welstand

  Met welstandszorg bewaakt de gemeente Heerde de ruimtelijke kwaliteit van de openbare omgeving.