Bouwen en verbouwen

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft.

 • Gevolgen voor uw initiatief of aanvraag omgevingsvergunning

  11 juli 2023

  De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. Deze wet bundelt wetten en regels over onze leefomgeving. Deze wet kan gevolgen hebben voor uw plannen om te (ver)bouwen of een ander ruimtelijk initiatief uit te voeren.

 • Informatie opvragen of inzien

  Bouwplan of bestemmingsplan inzien, bestemmingsplan of bouwtekening opvragen, bodem- of geluidinformatie opvragen.

 • Slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen via het omgevingsloket.

 • Welstand

  Met welstandszorg bewaakt de gemeente Heerde de ruimtelijke kwaliteit van de openbare omgeving.