Werken aan (behoud van) een rijke biodiversiteit

Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en lokale groene organisaties werkt de gemeente Heerde aan de biodiversiteit.

Biodiversiteit staat mondiaal onder grote druk. Ook in Nederland gaat het niet goed met allerlei diersoorten: amfibieën, vogels, kleine zoogdieren en allerlei insecten nemen in aantal af. Deze achteruitgang hangt vaak samen met bedreiging van hun leefgebied. Dit komt onder andere door grootschalige landbouw. Daarmee zijn kleine landschapselementen zoals hoogstamboomgaarden, houtsingels, hagen en ‘rommelhoekjes’ grotendeels verdwenen. 

In samenwerking met de provincie Gelderland en enkele lokale organisaties is het programma ‘Impuls Biodiversiteit Heerde’ opgesteld, om de biodiversiteit in gemeente Heerde te versterken. Samen met inwoners, bedrijven en lokale organisaties bouwen de gemeente en SLG in dit project aan een bloeiend landschappelijk netwerk, met aantrekkingskracht voor allerlei dieren (waaronder wilde bijen, vlinders, zangvogels en steenuilen) én recreanten.

De regeling bestaat uit zeven projecten die tussen 2020 en 2024 worden georganiseerd door SLG en de gemeente Heerde. Op dit moment is het project “biodiversiteit op eigen erf” gestart. De andere projecten volgen later. Lees het programma (pdf, 503Kb)

Lopende projecten

Gemeenten Adopteren Soorten

De gemeente Heerde doet mee aan het project ‘Gemeenten Adopteren Soorten’. Dit is een initiatief van IVN Gelderland en Provincie Gelderland. Hierbij adopteert de gemeente één of twee soorten planten of dieren, samen met de lokale groene organisaties. Een adoptiesoort is een plant- of diersoort die karakteristiek is voor de streek, maar een steuntje in de rug kan gebruiken. 

Voor Heerde is gekozen voor de vlindersoort de egel en het blauwtje. Voor deze soorten maken we samen een actieplan. In het actieplan staan maatregelen die de adoptiesoort ten goede komen en de biodiversiteit vergroten. Hier profiteren ook veel andere soorten van! 

Bekijk de themapagina over de egel en het blauwtje of lees de pagina Meer biodiversiteit in bos en heide.

Biodiversiteitsimpuls op eigen erf

Bewoners van de gemeente Heerde kunnen meehelpen om de biodiversiteit in het buitengebied te versterken. De deelnemers aan dit project worden bezocht door een adviseur van SLG.  Die maakt een inrichtingsplan dat past binnen het landschapstype. Zo worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant en inzaai van streekeigen struik- en plantensoorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. 

Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.