Samenwerken aan een duurzame wereld

Op het gebied van klimaat en energie staan we aan het begin van een grote verandering. Landelijk maar ook lokaal hebben we grote ambities.

Op het gebied van klimaat en energie staan we aan het begin van een grote verandering. Landelijk hebben we grote ambities. Die staan in het klimaatakkoord, dat op 28 juni 2019 door het kabinet werd gepresenteerd. Maar ook lokaal hebben we grote ambities. In 2050 willen we een klimaat-neutrale gemeente zijn. En in 2050 willen we 95% minder CO2 uitstoten dan in 1990. 

Daarbij leven we in een wereld waarin we veel hebben, maar ook veel weggooien. Teveel producten en grondstoffen worden na gebruik als ‘onbruikbaar’ afval weggegooid en komen in het milieu terecht. Dit is slecht voor het milieu en tegelijkertijd is dit helemaal niet nodig. We streven daarom naar een 100% circulaire economie in 2025.

Omdat het voor ons eigen voorbestaan zo’n belangrijk onderwerp is, zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke uitgangspunten voor het gemeentelijk beleid. Maar zo’n grote opgave kan de gemeente niet alleen aan. We werken daarom samen met inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de regio. Als iedereen meedoet, kunnen we onze doelen bereiken en zo onze leefomgeving behouden.

Drie hoofdlijnen

De gemeente kent drie pijlers in het duurzaamheidsbeleid:

  • Energietransitie: Dit gaat over de overstap van fossiele brandstof (gas, olie) naar duurzame bronnen als zonne- en windenergie maar ook bijvoorbeeld bodem- of aardwarmte. Maar energiebesparing is ook belangrijk! Meer informatie over energietransitie.
  • Klimaatadaptatie: Aanpassen aan de klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door genoeg ruimte voor wateropvang te maken en groen te behouden of aan te planten voor schaduw. Meer informatie over klimaatadaptatie.
  • Circulaire economie: optimaal inzetten en hergebruik van grondstoffen, zodat we in de toekomst geen grondstoffen meer uit de aarde hoeven te halen. Meer informatie over circulaire economie.

Naast deze drie hoofdlijnen werken we in de gemeente Heerde ook aan biodiversiteit.

Samenwerking

De gemeente Heerde is officieel een Fairtrade-gemeente geworden. Met deze titel laten we weer zien dat we als gemeente oog hebben voor eerlijke handel, leefomstandigheden van producenten en milieu. Een mooie aanvulling op ons internationale Cittaslow-keurmerk.

Ook u kunt eenvoudig verduurzamen

Als gemeente werken we hard aan verduurzaming. Maar u kunt ook zelf eenvoudig wat doen om duurzamer te leven. Vaak is dit niet alleen goed voor onze leefomgeving, maar ook voor uw portemonnee. Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende mogelijkheden:

  • Lokale producten kopen. U koopt zo versere producten die niet de hele wereld over hebben gereisd. 
  • Minder vlees eten: het hoeft niet meteen helemaal vegetarisch, maar denk eens aan een vleesloze dag per week.
  • Beperk het aantal vliegvakanties. Dichterbij zijn veel mooie dingen te beleven. En de trein komt ook ver, maar vervuilt maar liefst zeven tot elf keer minder!
  • Een groene tuin. Goed voor allerlei insecten, vogels en andere dieren. Bovendien helpt het om wateroverlast te voorkomen. Tegels eruit, groen er in!

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun woning te verduurzamen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee. Daarover is op steeds meer plekken informatie te vinden. Toch is de specifieke informatie die u zoekt, niet altijd makkelijk en snel vindbaar. Daar helpen wij u graag bij.