Erfgoedcommissie

De erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W) gevraagd, maar ook ongevraagd, over cultureel erfgoed in onze gemeente.

Erfgoed is alles wat voor de volgende generatie bewaard moet worden. Dit kunnen gebouwen zijn, maar ook tradities en gebruiken. Omdat erfgoed ook veel zegt over de cultuur, wordt het ook wel cultureel erfgoed genoemd. Voor het goed omgaan met cultureel erfgoed is deskundigheid en zorgvuldigheid nodig. De erfgoedcommissie heeft specialistische kennis. Het college van B&W kan hiervan gebruikmaken.

Werkplan en werkwijze

De erfgoedcommissie heeft een werkplan (pdf, 882Kb) opgesteld. Hierin staat aangegeven waar de erfgoedcommissie zich de komende jaren op wil richten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verduurzaming van monumenten, maar ook aan een goede bescherming van ons erfgoed onder de Omgevingswet.

De erfgoedcommissie heeft haar rol bij ruimtelijke plannen en initiatieven vastgelegd in een document. Het document is op te vragen via erfgoedcommissie@heerde.nl.

Samenstelling

Groepsfoto erfgoedcommissie. Van links naar rechts staan op de foto: mevrouw A. Brem-Mackaaij, de heer S.M. van den Bergh, mevrouw W.H.M. Blankvoort, mevrouw G.A.M. Allersma, mevrouw F.H.M. Bosch-Kruimel en de heer J.J.B. Stap.

Van links naar rechts:

 • Mevrouw A. (Anne-Lieke) Brem-Mackaaij is archeoloog en cultureel geograaf en werkzaam als erfgoedadviseur. Zij zorgt ervoor dat ons ondergrondse verleden en onze zichtbare landschappelijke erfgoedwaarden de aandacht krijgen die ze verdienen.
 • De heer S.M. (Simon) van den Bergh (Gelders Genootschap) is geograaf/historicus en specialist erfgoed en participatie. Hij is de link tussen de erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit waar bouwplannen van monumenten worden getoetst.
 • Mevrouw W.H.M. (Wilma) Blankvoort, voorzitter, is inwoner van Heerde met oog voor het behoud van erfgoed en bekend met gemeentelijke processen.
 • Mevrouw G.A.M. (Wineke) Allersma is bouwkundige met specialisatie bouwhistorie en restauratietechniek en is aangetrokken om haar ruime ervaring in de monumentenzorg. Zij weet veel van gebouwd erfgoed en zet haar kennis in om het erfgoed in haar gemeente te behouden.
 • Mevrouw F.H.M. (Fosca) Bosch-Kruimel is door de Heerder Historische Vereniging voorgedragen. Ze is kunsthistoricus met als specialisatie bouwkunst. Zij brengt kennis van de plaatselijke geschiedenis en monumenten in.
 • De heer J.J.B. (Jos) Stap neemt als inwoner van onze gemeente deel aan de commissie. Met zijn achtergrond van historicus en geschiedenisdocent brengt hij de plaatselijke belangen voor het voetlicht.

Vergaderingen

De vergaderingen van de erfgoedcommissie zijn openbaar. De vergaderingen worden gehouden in het Raadhuis, Dorpsstraat 1 in Heerde. De vergaderdata voor 2024 zijn:

 • 29 januari 2024
 • 8 april 2024
 • 17 juni 2024
 • 9 september 2024
 • 25 november 2024

U kunt zich aanmelden via erfgoedcommissie@heerde.nl.

Het is mogelijk om online deel te nemen aan de vergadering. Vermeld dit in uw e-mail. U ontvangt dan een link voor een vergadering via Teams. U hoeft hiervoor niets te installeren op uw computer. Een link openen in uw browser is voldoende om deel te nemen.

Agenda, verslagen en jaaroverzicht

De agenda van de vergadering van de erfgoedcommissie wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering op deze pagina gepubliceerd. Het verslag van de vergadering wordt gepubliceerd nadat deze is vastgesteld. Dit gebeurt in de volgende vergadering.

Agenda

De agenda voor de vergadering van 17 juni 2024 is nog niet beschikbaar.

Verslagen

U kunt de verslagen van de laatste 5 vergaderingen online bekijken. Verslagen van eerdere vergaderingen kunt u opvragen via erfgoedcommissie@heerde.nl.

Jaaroverzicht

Heeft u vraag?

Neem dan contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar erfgoedcommissie@heerde.nl.