Erfgoedcommissie

De erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W) gevraagd, maar ook ongevraagd, over cultureel erfgoed in onze gemeente.

Erfgoed is alles wat voor de volgende generatie bewaard moet worden. Dit kunnen gebouwen zijn, maar ook tradities en gebruiken. Omdat erfgoed ook veel zegt over de cultuur, wordt het ook wel cultureel erfgoed genoemd. Voor het goed omgaan met cultureel erfgoed is deskundigheid en zorgvuldigheid nodig. De erfgoedcommissie heeft specialistische kennis. Het college van B&W kan hiervan gebruikmaken.

Werkplan

De erfgoedcommissie heeft een werkplan (pdf, 882Kb) opgesteld. Hierin staat aangegeven waar de erfgoedcommissie zich de komende jaren op wil richten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verduurzaming van monumenten, maar ook aan een goede bescherming van ons erfgoed onder de Omgevingswet.

Samenstelling

De leden van de erfgoedcommissie staan naast elkaar. Van links naar rechts: Mevrouw A. (Anne-Lieke) Brem-Mackaaij ReMA, MSc, mevrouw ing. G.A.M. (Wineke) Allersma, heer dr. S.M. (Simon) van den Bergh, mevrouw drs. F.H.M. (Fosca) Bosch-Kruimel en heer drs. J.J.B. (Jos) Stap.

Van links naar rechts:

  • Mevrouw A. (Anne-Lieke) Brem-Mackaaij ReMA, MSc is archeoloog en cultureel geograaf en werkzaam als erfgoedadviseur. Zij zorgt ervoor dat ons ondergrondse verleden en onze zichtbare landschappelijke erfgoedwaarden de aandacht krijgen die ze verdienen.
  • Mevrouw ing. G.A.M. (Wineke) Allersma, bouwkundige met specialisatie bouwhistorie en restauratietechniek, is aangetrokken om haar ruime ervaring in de monumentenzorg. Zij weet veel van gebouwd erfgoed en zet haar kennis in om het erfgoed in haar gemeente te behouden.
  • De heer dr. S.M. (Simon) van den Bergh (Gelders Genootschap) is geograaf/historicus en specialist erfgoed en participatie. Hij is de link tussen de erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit waar bouwplannen van monumenten worden getoetst.
  • Mevrouw drs. F.H.M. (Fosca) Bosch-Kruimel is door de Heerder Historische Vereniging voorgedragen. Ze is kunsthistoricus met als specialisatie bouwkunst. Zij brengt kennis van de plaatselijke geschiedenis en monumenten in.
  • De heer drs. J.J.B. (Jos) Stap neemt als inwoner van onze gemeente deel aan de commissie. Met zijn achtergrond van historicus en geschiedenisdocent brengt hij de plaatselijke belangen voor het voetlicht.

Vergaderingen

De vergaderingen van de erfgoedcommissie zijn openbaar. De vergaderingen worden gehouden in het Raadhuis, Dorpsstraat 1 in Heerde. De overgebleven vergaderdata voor 2023 zijn:

  • 11 september 2023
  • 27 november 2023

U kunt zich aanmelden via erfgoedcommissie@heerde.nl.

Het is mogelijk om online deel te nemen aan de vergadering. Vermeld dit in uw e-mail. U ontvangt dan een link voor een vergadering via Teams. U hoeft hiervoor niets te installeren op uw computer. Een link openen in uw browser is voldoende om deel te nemen.

Agenda, notulen en jaaroverzicht

De agenda van de vergadering van de erfgoedcommissie wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering op deze pagina gepubliceerd. De notulen van de vergadering komen beschikbaar nadat deze zijn vastgesteld. Vaststelling vindt plaats in de volgende vergadering.

Agenda

  • De agenda van de volgende vergadering is nog niet beschikbaar.

Notulen

Jaaroverzicht