Geplande verkoop, verhuur of verpachting van gemeentelijke grond

Wij maken het bekend als wij van plan zijn om gemeentelijke grond te verkopen, verhuren of te verpachten. Dit doen wij om transparant te zijn en gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen.

Wij publiceren dan de volgende informatie:

  • Datum publicatie;
  • Aanduiding grond, eigenaar aangrenzend perceel/aanduiding koper, aanduiding reden verkoop/doel/bestemming/gebruik;
  • Vervaltermijn: 14 of 20 dagen na datum publicatie.

De genoemde grond wordt verkocht aan de potentiële koper nadat de termijn is verstreken.

Bent u ook geïnteresseerd in de genoemde grond?

Geef dat dan binnen de genoemde termijn aan ons door. Dat kan per post of e-mail:

De voorwaarden voor het kopen van gemeentegrond staan beschreven in de Notitie Grondzaken 2017 (pdf, 468Kb).

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch of per e-mail: