Huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken

Als inwoner of bedrijf kunt u bij de gemeente 

 • Een huisnummer aanvragen;
 • Een verzoek indienen om een huisnummer te laten wijzigen;
 • Een verzoek indienen om een huisnummer te laten intrekken.

Voor nieuwbouw of niet vergunningsvrije aan-/verbouw hoeft u geen verzoek in te dienen. Hiervoor moet u namelijk een omgevingsvergunning met de activiteit "bouwen" aanvragen. Uw omgevingsvergunningsaanvraag wordt in dat geval door de gemeente automatisch gebruikt voor de beoordeling van het toekennen van een huisnummer.

Voorwaarden

U kunt zelf controleren of u in aanmerking komt voor een huisnummer. Dat kan via de beslisboom BAG. De beslisboom bepaalt of er sprake is van een verblijfsobject waar een adres aan gekoppeld wordt.

Naar de beslisboom BAG

De uitgifte van huisnummers gebeurt in alle gevallen volgens de richtlijnen van de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gegevens worden opgenomen in de BAG, een registratie die door iedereen vrij te raadplegen is. 

Naar de BAG

In een aantal gevallen moet u als burger of bedrijf de gemeente verzoeken om een huisnummer uit te geven, te wijzigen of in te trekken. 

Wanneer vraagt u zelf een huisnummer aan?

 • U heeft uw vastgoedobject vergunningsvrij gesplitst. Hierdoor ontstaat één nieuw vastgoedobject;
 • U bent de eigenaar van een vastgoedobject waarbij het huisnummer ontbreekt;
 • U bent de eigenaar van een vastgoedobject met één huisnummer en dit vastgoedobject bestaat uit meerdere zelfstandige delen;
 • In enkele gevallen kunt u naast een uitgegeven adres een extra zogeheten nevenadres* aanvragen.

* Er wordt in principe aan elk adresseerbaar vastgoedobject slechts één adres toegekend. Alleen in het geval dat een vastgoedobject meerdere toegangen heeft aan verschillende straten én deze toegangen een wezenlijke betekenis hebben bij het aanduiden van het vastgoedobject (zoals een distributie-ingang aan de achterzijde van een winkelstraat) kunnen nevenadressen worden toegekend.

Wanneer doet u een verzoek om het wijzigen van een huisnummer?

Hierover is wettelijk niets bepaald. U kunt zelf wel een reden hebben om een verzoek tot het wijzigen van uw huisnummer in te dienen.

Wanneer doet u een verzoek om het intrekken van een huisnummer?

Als u uw vastgoedobject vergunningsvrij heeft samengevoegd waardoor één verblijfsobject ontstaat. Wettelijk is bepaald dat het samenvoegen van twee vastgoedobjecten tot één vastgoedobject de aanleiding is om een huisnummer in te trekken.

Aanvraag

Huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u uw verzoek niet online doen? Neem dan telefonisch contact op om uw verzoek door te geven.

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren:

 • De naam van de eigenaar van het object;
 • Het soort verzoek: het aanvragen, wijzigen of intrekken van een huisnummer;
 • Specifiek bij aanvragen van een huisnummer:
  • Het soort object (bestaande bouw of nieuwbouw);
  • Het type object (bijvoorbeeld woning, appartement, woning met bedrijf, bedrijf, monument);
  • De kadastrale aanduiding van het object;
  • Het gewenste huisnummer;
  • Een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten (bij een bedrijf);
  • De reden van de aanvraag;
  • Een situatietekening (maximale schaal van 1:1100);
  • Een plattegrond (maximale schaal van 1:1100).
 • Specifiek bij een aanvraag voor het wijzigen of intrekken van een huisnummer:
  • De straatnaam;
  • Het te wijzigen of in te trekken huisnummer;
  • De reden van de aanvraag.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. 
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw aanvraag aan de wet BAG, de verleende vergunningen en het bestemmingsplan;
 • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing;
 • U ontvangt de beslissing op uw aanvraag.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.