Spelregels

  1. De gehanteerde vraagprijzen voor kavels, zoals vermeld op de kavelpaspoorten, zijn vastgestelde prijzen en daarom niet onderhandelbaar.  
  2. U schrijft zich door middel van dit formulier in voor de kavel(s) van uw voorkeur. Bij meerdere gegadigden voor een kavel zal loting plaatsvinden. 
  3. U bent voor een optie een optiebedrag van €350,- verschuldigd. Na ontvangst van het optiebedrag zal de gemeente een optieovereenkomst opstellen.
  4. Er ontstaan pas rechten en plichten zodra het optiebedrag door u is betaald en de optieovereenkomst door u en de gemeente is ondertekend.
  5. Bij aankoop van de kavel wordt het optiebedrag in mindering gebracht op de vraagprijs. In alle andere gevallen bestaat geen recht op teruggave. 
  6. De overeenstemming tot aankoop van een kavel komt pas tot stand als het college van B&W besluit in te stemmen met de verkoop. 

Terug naar de hoofdpagina.