Bodycamera

De gemeentelijke boa’s dragen een bodycamera. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform. De reden hiervoor is dat handhavers soms te maken hebben met onveilige situaties, bijvoorbeeld als mensen agressief worden. Zij vormen dan een bedreiging voor handhavers en de mensen die in de buurt zijn.

De gemeente vindt de veiligheid van haar personeel, zeker ook die van de handhavers, belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat een bodycamera het veiligheidsgevoel vergroot en zorgt voor minder agressie en geweld.

Wat is de werkwijze bij het gebruik van een bodycamera?

 • De handhaver start alleen een opname in situaties die (dreigen te) escaleren.
 • Hij/zij waarschuwt eerst en start pas daarna de opname.
 • De bodycamera staat wel altijd op stand-by. Drukt de handhaver de opnameknop in? Dan legt de bodycamera een aantal seconden daarvoor ook vast. Op deze manier is ook de aanleiding van de situatie vastgelegd.
 • Is de situatie weer normaal en is er geen sprake meer van een dreigende situatie, dan stopt de handhaver de opname direct.

Alle beelden worden op de bodycamera zelf versleuteld beveiligd

De beelden zijn dus onleesbaar en kunnen niet ter plekke worden bekeken of verwijderd. Na elke dienst worden de beelden opgeslagen op een beveiligde server. De beelden worden na 28 dagen automatisch verwijderd. Behalve als er een juridische reden is om de beelden langer te bewaren. De beelden worden alleen gebruikt bij een aangifte of klacht, en door de handhavers om van te leren. Het Openbaar Ministerie mag de beelden opvragen voor strafrechtelijk onderzoek.

Bent u zelf gefilmd met een bodycamera? 

Dan mag u de beelden die van u zijn gemaakt, komen bekijken. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Binnen 21 dagen nadat de beelden zijn gemaakt, hebben wij uw verzoek binnengekregen.
 • U moet zelf gefilmd zijn of het vermoeden hebben dat u gefilmd bent als omstander.

U kunt uw verzoek online indienen met formulier dat hieronder staat.

Verzoek bekijken beelden bodycamera Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

De gemeente gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels van de privacywetgeving (AVG). 

Wij bellen u om een afspraak te maken

Om de beelden te bekijken op het gemeentekantoor. Dit gebeurt op een plek die voldoende privacy biedt. 

 • Er geldt wel een aantal regels voor het bekijken van de beelden:
 • U neemt uw legitimatiebewijs mee naar de afspraak.
 • U mag geen andere personen meenemen om de beelden te bekijken. 
 • Bij het bekijken van de beelden is de leidinggevende van de handhaver aanwezig. 
 • U mag de beelden niet filmen.
 • U krijgt geen kopie van de opgenomen beelden mee. Een kopie van de opgenomen beelden wordt alleen gegeven aan de politie of het Openbaar Ministerie als er bij de gemeente om wordt gevraagd.