Leefbaar en veilig

 • Veilige woonomgeving

  We leven in een maatschappij waarin risico's bestaan. Ongevallen zijn niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken.

 • Bodycamera

  De gemeentelijke boa’s dragen een bodycamera. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform. De reden hiervoor is dat handhavers soms te maken hebben met onveilige situaties, bijvoorbeeld als mensen agressief worden. Zij vormen dan een bedreiging voor handhavers en de mensen die in de buurt zijn.

 • Rampen en crisis

  U kunt met een onverwachte gebeurtenis of crisis te maken krijgen. Wie zich zorgen maakt hierover, kan zich alvast voorbereiden.

 • Bestrijding eikenprocessierups

  Vanaf half april worden de eerste eikenprocessierupsen waargenomen. Om gezondheidsklachten te voorkomen wordt in de gemeente Heerde preventief gespoten met nematoden (aaltjes).

 • Hond uitlaten

  Uw hond moet aangelijnd zijn wanneer u deze uitlaat. Alleen op de hieronder genoemde plaatsen mag uw hond vrij loslopen. Ook zijn er locaties waar geen honden zijn toegestaan. Verder bent u verplicht hondenpoep op te ruimen en een opruimmiddel bij u te hebben, anders kan dit een boete opleveren.