Monument verbouwen, herstellen of aanpassen

U wilt een monument verbouwen, herstellen of aanpassen. Meestal heeft u daar een vergunning voor nodig. Dit heet een omgevingsvergunning voor een monument.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft een vergunning voor een monument nodig, als:

  • u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument, en
  • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het pand niet verandert. Voorbeelden zijn:

  • bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij.

Gemeentelijke monumenten

Werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten moeten uitgevoerd worden volgens de uitvoeringsvoorschriften van duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden. Deze voorschriften zijn door de provincie Gelderland opgesteld.

De provincie Gelderland heeft samen met Monumentenwacht Gelderland een Gelderse kwaliteitsregeling Kennis & Kunde opgesteld. Deze kwaliteitsregeling kunt u raadplegen op de website kennisenkunde.info.

Op deze website staat ook een register met gekwalificeerde bedrijven voor het werken aan monumenten.

Termijn

De behandeltermijn is in principe maximaal 8 weken. Voor grote veranderingen aan een Rijksmonument  de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn.

Controleer of u een vergunning moet aanvragen

Dit doet u in het Omgevingsloket. Hier vraagt u ook een vergunning aan.