Monument verbouwen, herstellen of aanpassen

Als u een beschermd monument bezit (of wilt kopen), wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft daar misschien een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Voorwaarden

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het pand niet verandert. Voorbeelden zijn:

  • bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij.

Meer weten? Lees dan de folder over vergunningvrije werkzaamheden.

U heeft een vergunning voor een monument nodig, als:

  • u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument, en
  • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen

Gemeentelijke monumenten

Werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten moeten uitgevoerd worden volgens de uitvoeringsvoorschriften van duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden. Deze voorschriften zijn door de provincie Gelderland opgesteld.

De provincie Gelderland heeft samen met Monumentenwacht Gelderland een Gelderse kwaliteitsregeling Kennis & Kunde opgesteld. Deze kwaliteitsregeling kunt u raadplegen via de website van de monumentenwacht Gelderland.

Op deze website is ook een register te vinden van bedrijven die zich in een bepaalde soort disciplines hebben gekwalificeerd. In de folder Kwaliteitsregeling Kennis en Kunde leest u meer over deze kwaliteitsregeling.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanvragen

U ziet daar of de gemeente, provincie of het rijk over de vergunning voor uw monument gaat.

Meer informatie