Gebiedsvisie voor het bekenlandschap

Het bekenlandschap (omgeving Beeklandseweg / Kamperzijweg) is een fraai en landschappelijk waardevol gebied.

De aanwezigheid van sprengen en beken in een relatief open gebied zijn belangrijke kenmerken en zorgen voor een eigen identiteit. In onze Structuurvisie Heerde 2025 en ons Landschapsontwikkelingsplan (LOP) wordt dit ook benadrukt. Het karakteristieke bekenlandschap wil de gemeente Heerde voor de toekomst behouden.

Dit betekent dat wij met ruimtelijke initiatieven, die van invloed zijn op het gebied, zorgvuldig moeten omspringen. Om dit te kunnen beoordelen is de gebiedsvisie voor het bekenlandschap opgesteld. De gemeenteraad van Heerde heeft de gebiedsvisie voor het bekenlandschap vastgesteld op 15 juli 2013.