Uitnodigingsplanologie

Ondernemers en privépersonen vragen steeds meer vrijheid bij plannen op het gebied van bouwen en ruimtegebruik. Als gemeente Heerde spelen we hierop in.

Leidraad initiatieven

Initiatiefnemers worden op maat begeleid. In de nieuw ontwikkelde Leidraad Initiatieven staat hoe we dit doen. De Leidraad Initiatieven kunt u hieronder vinden. We noemen onze nieuwe aanpak ‘uitnodigingsplanologie’.

De gemeente Heerde stelt de maatschappelijke meerwaarde van initiatieven voorop. Daarom luisteren we graag naar ideeën en willen we meedenken over de haalbaarheid. Het college van burgemeester en wethouders geeft de initiatiefnemer al in een vroeg stadium inzicht in het bestuurlijk draagvlak. Maar de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het uitwerken van een idee tot een haalbaar plan.

Heeft u een goed idee of plan? Aarzel niet en kom met uw idee naar de gemeente. Wij helpen u graag!