Wet goed verhuurderschap

Huurders hebben op de Nederlandse huurmarkt nog te vaak te maken met onbetrouwbare verhuurders en misstanden. Bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie of te hoge huren. Om dat te voorkomen geldt vanaf 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

De Wet goed verhuurderschap bestaat uit regels waaraan verhuurders zich moeten houden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. De wet beschermt woningzoekenden en huurders.

Houdt een particuliere verhuurder zich niet aan de regels? Dan kunnen wij gaan handhaven door een waarschuwing of boete te geven. Huurders kunnen ongewenst verhuurgedrag bij ons melden.

Huurt u een sociale huurwoning van een woningcorporatie? Dan geldt de klachtenprocedure van de woningcorporatie zelf. Wij zijn niet bevoegd om te handhaven bij de woningbouwcorporaties. Dient u bij ons een melding in die gaat over een woningcorporatie? Dan kunnen wij die melding niet in behandeling nemen. Wij sturen uw melding door naar de woningcorporatie.

De regels waar een verhuurder aan moet voldoen zijn:  

 • Niet discrimineren
 • Niet intimideren
 • Maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen
 • Geen onredelijke servicekosten vragen
 • Een schriftelijk huurcontract maken
 • De huurders schriftelijk informeren over:
  • rechten en plichten
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactgegevens van de verhuurder
  • informatie over het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten
 • Verhuurbemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen

Om buitenlandse werknemers beter te beschermen moeten verhuurders zich aan extra regels houden. Een huurovereenkomst moet apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Ook moet de verhuurder de huurders schriftelijk informeren in een taal naar voorkeur.  

Melden ongewenst verhuurgedrag

Huurders kunnen ongewenst verhuurgedrag van particuliere verhuurders bij ons melden. Na een melding kunnen wij gaan handhaven of de melder hulp bieden. Doe uw melding bij voorkeur online. Dit kan anoniem of met DigiD.

Melden van ongewenst verhuurgedrag

U kunt ook een brief of e-mail sturen. Of uw melding mondeling of telefonisch doorgeven. Bekijk hiervoor onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie?

Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.