Beschermd wonen

Heeft u psychiatrische of psychosociale problemen en kunt u niet zelfstandig wonen? Dan is beschermd wonen een mogelijkheid.

Meer informatie op www.stipheerde.nl

Stip is het steun- en informatiepunt voor inwoners van de gemeente Heerde. Hier kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden, werk en inkomen.