Economische agenda

Samen met de ondernemersverenigingen in onze gemeente hebben wij een nieuwe economische agenda ‘Onderweg naar een duurzame economie (2022-2025)’ opgesteld.

De economische agenda heeft 5 thema’s waaraan gewerkt wordt:

  • Samenwerking: Hierbij wordt onder meer de samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties (zoals MKB Nederland, VNO-NCW of Cleantech) besproken. Deze krachtenbundeling is noodzakelijk voor het bouwen aan een duurzame economie.
  • Menselijk kapitaal: Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling en opleiding van de beroepsbevolking of een inclusieve arbeidsmarkt waarbij bijvoorbeeld oog is voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.
  • Toekomstbestendige bedrijventerreinen: Door bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken ontstaat er een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Toekomstbestendig gaat bijvoorbeeld over duurzaamheid, veiligheid en schone bedrijventerreinen.
  • Toekomstbestendige dorpscentra: Hierbij wordt vooral ingezet op het behoud van de winkelvoorzieningen in de centra van Wapenveld en Heerde. Clustering van publieksfuncties in een compact centrum en levendigheid zijn een paar van de punten waarop wordt ingezet, evenals de bereikbaarheid van de centra.
  • Transitieopgaven voor een toekomstbestendige en duurzame economie: Het gaat hierbij om onderwerpen als innovatie, duurzaamheid en circulariteit, klimaatadaptatie en (digitale) bereikbaarheid (waaronder het digitale warenhuis).

Economische agenda Heerde 2022-2025: onderweg naar een duurzame economie (pdf, 9,8Mb)

Door het ondertekenen van een oplegger bekrachtigen de verschillende partijen de samenwerking in deze agenda. Deze oplegger komt ter vervanging van het huidige Economisch Manifest uit 2014. De oplegger zal na ondertekening ook geplaatst worden op onze website.