Economisch Manifest Heerde

De gemeente Heerde en de drie ondernemersverenigingen in de gemeente (Bedrijven Contact Heerde, Ondernemersvereniging Heerde en Ondernemersvereniging Wapenveld) hebben het ‘Economisch Manifest Heerde’ ondertekend.

Dit is een kort, bondig document waarin de vier partijen gedeelde uitgangspunten hebben omschreven. Het manifest focust op het economisch functioneren van de dorpscentra, de bedrijventerreinen en de recreatieve sector in de gemeente Heerde. Hierbij staat het realiseren en behouden van een aantrekkelijk en hoogwaardig ondernemingsklimaat centraal.

Waarom?

Het ‘Economisch Manifest Heerde’ heeft vooral een signaalfunctie: de ondertekenaars (de gemeente en de drie ondernemersverenigingen) willen hiermee aangeven wat ze van elkaar verwachten en wat de gemeenschap van hen mag verwachten. Daarnaast biedt het manifest een basis voor (verdere) samenwerking en krachtenbundeling, onder andere in de vorm van gezamenlijke initiatieven en overleggen.

Voorbeelden van opgaven die de ondertekenaars samen willen oppakken zijn de leegstand van bedrijfs- en winkelpanden, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de lokale energievoorziening. Waar mogelijk wordt de aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven vanuit de lokale gemeenschap.

Totstandkoming

Het ‘Economisch Manifest Heerde’ is tot stand gekomen door nauw overleg tussen de drie ondernemersverenigingen en de gemeente. Hierdoor is het uiteindelijke manifest echt een gezamenlijk product, waarvan de inhoud wordt gedragen door alle ondertekenaars. Zowel de gemeente als de ondernemersverenigingen kijken dan ook met een positief gevoel op de totstandkoming van het manifest terug.

Meer informatie

Bekijk het ‘Economisch Manifest Heerde (pdf, 265Kb). Voor vragen over het ‘Economisch Manifest Heerde’ kunt u contact opnemen.