Weekmarkt Heerde

Elke vrijdagmiddag is er van 13.00 tot 18.00 uur een weekmarkt in het centrum van het dorp Heerde.

De weekmarkt bevindt zich in de Bonenburgerlaan en op het aangrenzende kerkplein.

Standplaats innemen

Als u als marktkoopman een standplaats wilt innemen op de weekmarkt, moet u daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente Heerde. Of u een standplaats krijgt, is afhankelijk van passende ruimte.

De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk artikelgroepen op de markt vertegenwoordigd te hebben. Daarom wordt er in principe slechts één vergunning per artikelgroep verstrekt. 

Om in aanmerking te komen voor een vergunning is het vereist dat u eigen verkoopmateriaal heeft. U kunt in de Bonenburgerlaan staan met open verkoopwagens of kramen. Alleen op het kerkplein kunt u met een dichte verkoopwagen staan.

Inschrijvingen

De gemeente Heerde plaatst geen nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst. Als er een vrije plaats op de weekmarkt ontstaat, wordt de eerste gegadigden op de wachtlijst benaderd. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, komt er een advertentie in het vakblad 'De Koopman'. Hier vindt u het onder 'marktplaatsvacatures'.