Geslaagde inloopavonden over verkeer

We werken in de gemeente Heerde aan een nieuw mobiliteitsplan. Afgelopen weken organiseerden we daarom 3 inloopavonden over verkeer in de gemeente. De avonden zijn goed bezocht. In totaal waren er zo’n 125 betrokken bezoekers. Ze hebben tips gegeven over diverse verkeersonveilige situaties, parkeren en schoolomgevingen. We gebruiken dit om het mobiliteitsplan aan te scherpen.

Wethouder Stephan Nienhuis was op alle 3 de avonden aanwezig: “We hebben veel inwoners gesproken en er zijn veel punten genoemd. Een aantal punten was al bekend uit een eerdere inventarisatie, maar we hebben ook veel nieuwe dingen gehoord.

Ik ben blij dat zoveel inwoners de moeite hebben genomen om naar een inloopavond te komen en hun mening te geven. Zij weten als weggebruiker heel goed waar de verkeerssituaties goed zijn en waar ze beter kunnen. Met deze inbreng gaan we het mobiliteitsplan verder invullen.” 

Het is meer dan 14 jaar geleden dat het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is opgesteld. Een eeuwigheid in verkeersland! Er zijn veel veranderingen geweest op ruimtelijk gebied en op welke manier we ons verplaatsen. In het nieuwe mobiliteitsplan gaan we aangeven op welke manier de gemeente Heerde de komende jaren met deze veranderingen omgaat. 

Inloop