Wethouder Stephan Nienhuis: 'Lentekriebels'

Op het moment van schrijven staan al overal de bomen in de witte bloesem. In onze wijk, naast het raadhuis. Prachtig om te zien. Ook in de gemeenteperken, de tuinen en de velden komen weer allerlei schitterende kleuren op. Je ziet en hoort aan alles dat het voorjaar echt begonnen is. Dat geeft mij echte lentekriebels. Ik geniet er bewust van, want deze fase is snel voorbij om plaats te maken voor al het nieuwe groen.

Stephan NienhuisWel is er terechte zorg over het vroege tijdstip dat alles in bloei staat. We horen vaak dat de natuur van slag is. Hoe gaan we daar mee om en kunnen we iets voor de natuur betekenen? Dagen met 17 graden zijn niet normaal voor deze periode. Al kan ik er wel enorm van genieten en ben ik niet de enige. De ijsboer is weer open en het is meteen gezellig druk op het plein voor het raadhuis, waar velen genieten van een lekker ijsje en de eerste zonnestralen.

Wekelijks loop ik door onze natuurgebieden. Ook daar zie je en hoor je het voorjaar en tegelijk weten we dat kwetsbare planten en dieren het zwaar hebben. Daarom gaan wij ons dit jaar nadrukkelijk bezighouden hoe we er lokaal voor kunnen zorgen dat we de natuur kunnen laten herstellen en toch de natuurbeleving voor recreatie kunnen verbeteren.

Dit doen we aan de hand van het provinciale programma recreatiezonering. Vanuit dat programma heeft Staatsbosbeheer in het Zwolse Bos al enkele maatregelen toegepast die de bezoekers misschien al opgevallen zijn. Zo is bijvoorbeeld meer aandacht om verschillende op de grond broedende vogels op de heide niet te verstoren.
 
Komend weekend wordt de klok weer een uur vooruit gezet. Ook zo’n kenmerkend moment dat de dagen langer worden en het voorjaar echt is aangebroken. Dit jaar valt het ook nog eens samen met het paasfeest. Wat weet u eigenlijk van Pasen?

Stephan Nienhuis,
Wethouder