Locatie ‘van Setten van Loenen’ krijgt grandeur van ‘Hotel Boeve in een nieuwe jas’

De locatie Van Setten/Van Loenen (Dorpsstraat 27/27a) is velen al jarenlang een doorn in het oog. Realisatie van een nieuw, beeldbepalend pand, waarmee het centrum enorm wordt opgeknapt, is eindelijk binnen handbereik. Met deze plannen komt de grandeur van het oude Hotel Boeve terug in het hart van Heerde.

De eigenaar van de locatie Van Setten/Van Loenen heeft op dinsdag 23 januari van het College van BenW de omgevingsvergunning ontvangen om tot nieuwbouw over te gaan. De uitstraling van de nieuwbouw is een nadrukkelijke knipoog naar het verleden.

Deze locatie maakt deel uit van het centrumplan dat afgelopen najaar unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld. De specifieke invulling van deze locatie kent een lange geschiedenis. Er is jarenlang getekend en gerekend om tot een realiseerbaar plan te komen.

De gemeente Heerde heeft altijd gesteld dat de begane grond van deze locatie een centrumfunctie moet hebben (horeca of winkels), om zo de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten. In de huidige plannen is op de begane grond ruimte voor een horecagelegenheid. Op de eerste en tweede verdieping komen in totaal 8 appartementen.

Wethouders Stephan Nienhuis en Wolbert Meijer zijn erg blij dat het nu, na jaren onderhandelen, eindelijk zover is dat het centrum van Heerde weer de allure krijgt die het verdient: “Het hart van het dorp krijgt een enorme positieve impuls. Met het Grand Café, dat de oude grandeur van Hotel Boeve gaat uitstralen, en dit mooie, beeldbepalende pand op deze speciale locatie, waar je tegenaan kijkt als je het centrum van Heerde inrijdt, krijgen we een centrum waar we trots op mogen zijn. Met deze ontwikkeling hebben we ook voldaan aan de nadrukkelijk wens van de gemeenteraad om mogelijkheden om tot spoedige realisatie te komen en geen enkele optie op voorhand uit te sluiten. Met de huidige plannen maken we het centrum niet alleen mooier, maar door de horecabestemming versterken we bovendien de centrumfunctie.”

Op dit moment heeft eigenaar en ontwikkelaar Bonenburg nog geen uitbater voor de horecaruimte op de begane grond. Omdat Bonenburg zonder deze invulling teveel risico loopt om tot realisatie over te gaan, stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om dit deel van het nieuwe pand te kopen tegen een marktconforme prijs van afgerond 1 miljoen euro. Met de koop kan een aanzienlijke onzekere factor in de realisatie voor Bonenburg opgevangen worden en kan er tot uitvoering worden overgegaan. Mocht Bonenburg alsnog een horeca-exploitant vinden, dan is deze koop door de gemeente niet nodig.

Het opknappen van deze beeldbepalende locatie is een grote wens van het college en gemeenteraad.

Het college hoopt dat het Bonenburg lukt een horecaondernemer te vinden. Als het de initiatiefnemer niet lukt om de ruimte te verhuren aan een horecaondernemer, dan gaat de gemeente als eigenaar van de begane grond op zoek hoe deze ruimte zo optimaal mogelijk ingezet kan worden ter versterking van het centrum. Zo kan de ruimte bijvoorbeeld verhuurd worden aan een maatschappelijke instelling of toeristische trekkers.

Centrum1 Centrum2