'Mfa wordt de huiskamer voor Wapenveld'

Gerald Wagenaar (Dorpsraad) en Henrik Augustinus (Hof van Cramer) zijn enthousiast over de plannen

28 januari 2021 - Een paar belangrijke spelers bij de ontwikkeling van de plannen zijn de huidige Hof van Cramer en de Dorpsraad Wapenveld. Daarom hebben we (digitaal) gesproken met de vertegenwoordigers van beide organisaties in de kerngroep: Gerald Wagenaar en Henrik Augustinus.

Gerald Wapenaar Henrik Augustinus

Taal van het dorp

Gerald Wagenaar is vrijwilliger bij de Dorpsraad. Als gemeenteambtenaar in een naburige gemeente weet hij hoe dit soort processen verlopen, terwijl hij als inwoner van Wapenveld in kan voelen wat past binnen het dorp: “Wat ik belangrijk vindt, is dat ik de taal van het dorp spreek. Die rol kan ik namens de Dorpsraad vervullen. Als Dorpsraad kunnen we de sentimenten binnen het dorp proeven, en zo helpen om een plan te ontwikkelen met draagvlak. Al in 2011 kwam de Dorpsraad met een plan voor een gemeenschapsvoorziening in het centrum van Wapenveld. De huidige Hof van Cramer was een noodvoorziening toen de sluiting van de bibliotheek dreigde. Ik ben blij dat de wens tot een toekomstbestendig, nieuw gebouw nu uit kan komen”.

Gerald legt ook uit hoe de dorpsraad het sentiment van het dorp proeft: “De Dorpsraad bestaat uit een groot aantal betrokken vrijwilligers die samen willen werken aan de leefbaarheid van het dorp. We vragen ook om ideeën van bewoners, bijvoorbeeld in gesprekken op straat en onze jaarlijkse bijeenkomst. Verder versturen we meerdere keren per jaar onze digitale nieuwsbrief, waar iedereen die dat wil zich op kan abonneren. De mfa komt hier tegenwoordig ook altijd in terug”.

Nieuw gebouw toegespitst op gebruik

Henrik Augustinus, vrijwilliger en bestuurslid bij Hof van Cramer, sluit zich aan bij het idee dat een nieuw gebouw hard nodig is. “Het Hof van Cramer aan de Putterweg heeft zich bewezen. Aan het gebruik zien we dat Wapenveld behoefte heeft aan een plek om elkaar te ontmoeten, naast andere plekken zoals de school, sportkantine en kerken. De pilot (testfase) is geslaagd. Maar we hebben ook geleerd dat het huidige gebouw onvoldoende flexibel is. Daarbij is het gebouw sterk verouderd. Hierdoor is het binnenklimaat niet goed en de ruimten zijn gehorig. Samen met de gemeente constateerden we de noodzaak om te gaan voor nieuwbouw. We zijn er erg blij mee dat die nu komt”.

Het nieuwe gebouw moet zo worden ingericht, dat de ruimte efficiënt kan worden gebruikt. Henrik: “Het huidige gebouw was een test. Nu komt er een gebouw dat is toegespitst op de activiteiten. Dat wil zeggen: de ruimten in het gebouw worden multifunctioneel inzetbaar, waardoor de telkens veranderende ruimtebehoefte een plek kan krijgen. Een mooie kans die we gaan benutten is het gedeeld ruimtegebruik met STIP (bekend als loket 0-100). Dit leidt tot een avond- en dagbezetting en extra ruimte voor het ontplooien van nieuwe activiteiten. Door het multifunctioneel benutten van de ruimten zorgen we voor zo min mogelijk onbenutte ruimte (leegstand). We willen efficiënt omgaan met de beschikbare middelen. Dit kan ertoe leiden dat we soms wat te krap zitten, maar beter een strak jasje dan (meer) leegstand in Wapenveld. Dit neemt niet weg dat we inzetten op voldoende ruimte en een fijne plek om elkaar te ontmoeten.”. 

Huiskamer van Wapenveld

Beide heren zien in de ‘Hof van Cramer 2.0’, zoals Henrik Augustinus het nieuwe gebouw benoemt, de huiskamer van Wapenveld. Henrik: “Het nieuwe gebouw staat voor ontmoeten. Vanuit de ontmoeting en bijvoorbeeld een simpel gesprek over hoe gaat het, komen we tot de zorg voor elkaar die nodig is: oog voor elkaar hebben. Samenwerking tussen de verschillende deelnemers in de mfa maakt dit mogelijk, die versterken elkaar. Wel moet de kleinschaligheid en kneuterigheid van de huidige  Hof van Cramer, het huiskamergevoel, in dit nieuwe gebouw terug te vinden zijn”. 

Gerald Wagenaar sluit daarbij aan: “Het moet een pand zijn waar mensen graag naar toe gaan, de huiskamer van Wapenveld, waar ook ruimte is voor initiatieven van inwoners. Het moet de spil van het centrum van Wapenveld worden, waar iedereen de vruchten van kan plukken. Met de aanzuigende werking kan ook de levendigheid van het centrum vergroten; er komt verbinding tussen het mooie plein, de nieuwe woningen en de mfa. Mensen moeten zeggen ‘wat zien we veel gebeuren dat elkaar ondersteunt’ “.

Fijne samenwerking

Aan het eind van het gesprek met Henrik Augustinus benadrukt hij, dat hij belangrijk vindt dat de mfa geen paleis wordt met een hoge drempel en het huiskamergevoel moet blijven. Inwoners krijgen hier de mogelijkheid om er voor elkaar te zijn op een manier die past bij de inwoners van Wapenveld. Gerald Wagenaar beëindigt zijn gesprek met een compliment over de samenwerking in het project: “De samenwerking met de andere partners, zoals de gemeente en Triada, verloopt open en transparant. Het is mooi om te zien hoe iedereen zijn rol pakt. We hebben een heel fijne samenwerking”.

Terug naar de hoofdpagina.