Participatie en de keuze voor model 5

28 januari 2021 - De bouw van de multifunctionele accommodatie zal een grote impact hebben op het centrum van Wapenveld. Daarom is het belangrijk dat de plannen breed worden gedragen. Om dat te bereiken, zijn er twee zogenaamde ontwerpateliers gehouden.

Het eerste ontwerpatelier werd samen met omwonenden gehouden. Hierbij waren zo’n 30 personen aanwezig (de bijeenkomst was vóórdat de coronacrisis begon). Met zo’n grote opkomst werd het mogelijk om goed met elkaar te bespreken wat voor de buurt belangrijk is bij de bouw van zo’n mfa. Op dat moment was nog niet bekend dat een nieuwe brandweerkazerne onderdeel van het plan zou worden. Dit is in het ontwerpatelier dan ook niet besproken.

Inbreng omwonenden

De input van de omwonenden is meegenomen bij de verdere uitwerking van een aantal mogelijke scenario’s. Dit gebeurde in een tweede ontwerpatelier, waarbij de toekomstige gebruikers van de mfa waren betrokken. Onder meer op basis van de input van de omwonenden werd nagedacht over mogelijke invullingen. Ook met AKZO, de tennisvereniging en de postduivenvereniging (die haar lokaal op dit terrein heeft) zijn gesprekken gevoerd.

Vijf modellen

Er zijn uiteindelijk vijf verschillende modellen ontwikkeld, op basis van het programma van eisen, de mogelijkheden van het plangebied en de input van de omwonenden en participanten in de nieuwe Hof van Cramer. Bij een aantal hiervan was geen woningbouw voorzien. Uiteindelijk koos de kerngroep (de groep die verantwoordelijk is voor het maken van de plannen) voor twee mogelijke modellen. Beide modellen (1B en 5) zijn realistisch haalbaar. Model 1B voorziet in een renovatie van de bestaande sporthal, terwijl in model 5 een volledig nieuwe sporthal wordt gebouwd. Bij beide modellen worden ook (minimaal) 17 appartementen gebouwd.

Raadsbesluit

De twee modellen 1B en 5 zijn aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft daarbij gekozen voor model 5. In dit model wordt een volledig nieuw gebouw neergezet, inclusief sporthal en brandweerkazerne. 

Op 3 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Nu kunnen we het definitieve ontwerp verder uitwerken naar een technisch ontwerp. 

Terug naar de hoofdpagina.