MFA Wapenveld

Wij werken aan een multifunctionele accommodatie (mfa) in het centrum van Wapenveld, op en rond de locatie van de voormalige tennishal.

Waarom een mfa?

Er was altijd al de wens om de Hof van Cramer naar het centrum te verplaatsen. De Hof van Cramer is een begrip in Wapenveld. Maar de locatie aan de Putterweg was bedoeld als pilot. De nieuwe mfa komt op de huidige locatie van de sporthal en tennishal. Met de bouw van de mfa neemt ook de levendigheid in het centrum van Wapenveld toe.

Door verschillende functies in één gebouw te hebben, zijn ze functioneel én financieel meer toekomstbestendig. Daarnaast is het een energieneutraal gebouw, wat duurzaam is en een belangrijke kwaliteitsimpuls.

De plannen

De gemeenteraad heeft gekozen voor een volledig nieuw gebouw, inclusief een nieuwe sporthal. Ook een nieuwe brandweerkazerne komt in dit gebouw. Dit betekent, dat de huidige brandweerkazerne en sporthal worden gesloopt. Door te kiezen voor volledige nieuwbouw komt er een toekomstbestendig gebouw. Hierbij worden de verschillende functies zo goed mogelijk samengevoegd. In de plannen zit ook de huisartsenpraktijk. Deze komt volledig op de begane grond. Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 23Mb).

De stand van zaken

Begin 2023 is een inventarisatie gehouden naar de wensen voor een 'horeca-punt' in de mfa. Belangrijk is dat er 2 uitgiftepunten komen voor koffie, thee en versnaperingen: één aan de kant van de sporthal, en één aan de kant van de centrale ruimte. Op deze manier kan het gebouw multifunctioneel worden ingezet.

Onlangs zijn de sporthal, tennishal, jeugdsoos, kleedkamers en verenigingsgebouw aan de W.H. van de Pollstraat circulair gesloopt door Lagemaat Sloopwerken. Ze hebben het gebouw gebruikt als bron voor grondstoffen en hier bouwmaterialen uit gehaald, zodat deze hoogwaardig kunnen worden hergebruikt. De materialen die minder geschikt zijn voor hergebruik worden op een minder waardevolle manier opnieuw gebruikt. Lagemaat heeft laten zien dat ze in vergelijking met traditionele sloop aanzienlijk CO2 hebben bespaard. 
De draagconstructie van de tennishal, inclusief de betonnen funderingen, wordt gebruikt voor de bouw van een manege. Ook de puien van de zijkant van de tennishal worden hergebruikt in deze manege. De draagconstructie en het dak van de sporthal zijn volledig gedemonteerd. Lagemaat zoekt nog naar een nieuwe bestemming hiervoor. De sportvloer wordt gebruikt als grondstof voor de nieuwe sportvloer. De kleedkamerbankjes, haakjes en tribunebanken van de oude sporthal worden hergebruikt in de nieuwe MFA.
Op de locatie zal aannemer Prins Bouw binnenkort beginnen met bouwwerkzaamheden voor de nieuwe MFA.

Donderdag 21 december 2023 is het contract voor de circulaire sloop van sporthal Wapenveld ondertekend.

Vrijdag 12 januari 2024 is het contract voor de bouw van de nieuwe mfa in Wapenveld ondertekend.

Planning

De sloop van de tennis- en sporthal, kantine en het verenigingsgebouw vindt naar verwachting plaats in de maanden februari en maart 2024. De voorbereidingen hiervoor start Lagemaat al in januari. In april moet de bouwgrond worden opgeleverd. De verenigingen die gebruik maken van de huidige sporthal gaan tijdelijk naar een alternatieve locatie.

De sloop van de brandweerkazerne vindt veel later plaats (naar verwachting in het najaar van 2025). Dit komt, omdat eerst de nieuwe kazerne, als onderdeel van de mfa, klaar moet zijn. De start van de bouw is gepland in april 2024. De bouw moet vóór de bouwvak van 2025 zijn afgerond. Mogelijk dat dan nog wel wat kleinere punten verder afgerond moeten worden, zoals terreinwerkzaamheden. De sloop van de brandweerkazerne moet begin 2025 zijn afgerond.

Toekomstige gebruikers

Diverse partijen willen van het nieuwe gebouw gebruik gaan maken. Dit zijn:

  • De bibliotheek Noord Veluwe (nu nog in de Hof van Cramer aan de Putterweg)
  • Brandweer Wapenveld (eigenaar is gemeente Heerde)
  • De gemeente Heerde in een aantal rollen:
    • Eigenaar van de sporthal
    • Eigenaar van de locatie 0-100+ (als ‘dependance’ van STIP in Heerde)
    • Maatschappelijk werk en jeugd
  • Huisartsenpraktijk Wapenveld houdt meedoen in de mfa in optie

Vrijkomende locaties

Door de verhuizing van de Hof van Cramer en de huisartsen aan de Putterweg komen die locaties vrij. Ook de tussenliggende Sionskerk wordt verkocht. Het is nu nog niet duidelijk wat er met die locaties gaat gebeuren.

Huurappartementen en brandweerkazerne

Naast de bouw van de mfa zelf, worden er door Triada ook (minimaal) 17 sociale huurappartementen gebouwd op het terrein aan de Klapperdijk 25. De gemeente heeft dit terrein hiervoor aangekocht. Door samen te werken kunnen gemeente en Triada een gezamenlijk voordeel behalen, bijvoorbeeld in de bestemmingsplanprocedure die nodig is voor deze plannen. Voor meer informatie over deze huurappartementen kunt u terecht op de site van Triada: huurappartementen Klapperdijk

De huidige brandweerkazerne was in eerste instantie niet bij het project betrokken. Deze is er bij gekomen, omdat men daar ‘krap in het jasje zit’, maar ook omdat de Veiligheidsregio blusvoertuigen anders gaat verdelen. Hierdoor komt er (volgens de plannen) een nieuwe, grotere bluswagen die niet past in de huidige kazerne. Een nieuwe kazerne is daarom nodig. 

Verdere informatie

Heeft u een vraag?

Vul dan onderstaand formulier in. U kunt het formulier online invullen en verzenden.

Vraag over MFA Wapenveld stellen