Nieuws

 • Extra energietoeslag voor lagere inkomens

  06 oktober 2022

  Alle huishoudens krijgen in 2022 korting op hun stijgende energierekening. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2022 rond de € 565,- minder aan energiebelasting en btw.

 • Nomineert u iemand, een bedrijf of vereniging voor de Cittaslowprijs 2022?

  28 november 2022

  Met de Cittaslowprijs willen wij mensen, verenigingen of bedrijven in het zonnetje zetten die zich onderscheiden in de waarden waar Cittaslow voor staat.

 • Rondkomen: alle informatie op een rij

  28 november 2022

  Voor steeds meer mensen is het lastiger om rond te komen. Boodschappen worden duurder en de energierekening stijgt. De gemeente, Stip en de verschillende vrijwilligersorganisaties kunnen u ondersteuning bieden wanneer u er zelf niet meer uitkomt. Samen zijn we Heerde.

 • Informatieavond centrumplan Heerde

  28 november 2022

  Wilt u meer weten over het centrumplan Heerde? U bent van harte welkom op de informatieavond.

 • Gemeente Heerde van start met online verlengen rijbewijs

  28 november 2022

  Vanaf 1 februari 2023 kunt u in de gemeente Heerde online uw rijbewijs verlengen. U vraagt de verlenging via de website van de RDW. U kunt het rijbewijs al na twee werkdagen ophalen op het gemeentekantoor.

 • Informatie bij een noodsituatie?

  28 november 2022

  NL-Alert waarschuwt en informeert u bij noodsituaties. Wilt u NL-Alert ontvangen? Zorg dan dat uw mobiele telefoon opgeladen is en aanstaat. Staat uw mobiele telefoon uit, dan mist u het NL-Alert. En weet u dus niet van een noodsituatie in uw buurt.

 • RDW-erkende fotograaf voor digitaal aanvragen rijbewijs

  28 november 2022

  In de gemeente Heerde is het vanaf 1 februari 2023 mogelijk om online het rijbewijs te verlengen. Een belangrijk onderdeel in dit proces is de door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) erkende fotograaf.

 • Acties om u te ondersteunen bij en adviseren over verduurzaming van uw woning

  Dit najaar organiseert de gemeente Heerde, in samenwerking Heerde Energiek en het Regionaal Energieloket, verschillende acties om inwoners te ondersteunen bij en adviseren over de verduurzaming van de woning. Op deze pagina zetten we de acties op een rij!

 • Sport- en preventieakkoord uit het startblok!

  22 november 2022

  Het is een periode rustig geweest rondom het Sport- en preventieakkoord. Dit kwam onder andere door de coronapandemie. In de akkoorden spreken veel lokale partners de ambitie uit om te komen tot een sportievere en gezondere Heerder samenleving. De afgelopen tijd is er weer allerlei beweging. Diverse organisaties denken samen na over de bijdrage die ze willen en kunnen leveren, en maken daarvoor concrete plannen op. De eerste resultaten van die inspanningen worden nu zichtbaar. 

 • Onthulling schilderij oud-burgemeester

  17 november 2022

  Onlangs is het schilderij van oud-burgemeester Jacqueline Groen onthuld. Het is in Heerde een goed gebruik dat er een schilderij wordt gemaakt van burgemeesters na afloop van hun ambtsperiode. Deze hangen in het Raadhuis (Dorpsstraat 1 te Heerde).

 • Orange the world: voorkomen van geweld tegen vrouwen

  22 november 2022

  Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal ter wereld voor, in grotere en kleinere plaatsen, en in alle lagen van de bevolking. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Daarom kleurt het Raadhuis ook dit jaar oranje van 25 november tot 10 december. Op vrijdag 25 november hijst Wethouder Van Ommen de Orange the World-vlag.

 • Nieuwe Nederlanders

  22 november 2022

  Op 10 november 2022 hebben 11 personen de Nederlandse nationaliteit gekregen door naturalisatie.

 • Inventarisatie onderzoeksonderwerpen rekenkamercommissie

  22 november 2022

  De rekenkamercommissie gemeente Heerde is een onafhankelijke commissie. Deze commissie onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed wordt uitgevoerd en het gewenste effect heeft. Daarmee ondersteunt ze de raad bij zijn controlerende taak.

 • Erepenning voor muziekvereniging V.I.V.O.

  22 november 2022

  Op zaterdagavond 19 november ontving muziekvereniging V.I.V.O. uit Veessen de erepenning van de gemeente Heerde uit handen van burgemeester Jan Willem Wiggers. Muziekvereniging V.I.V.O. ontving deze zilveren legpenning voor haar 100-jarig bestaan en als waardering voor de maatschappelijke waarde en activiteiten van de vereniging. De erepenning werd uitgereikt tijdens het jubileumconcert van de muziekvereniging in Sporthal De Noord te Veessen.

 • Presentatie ambities Kop van de Veluwe

  17 november 2022

  Op 16 november heeft Céline Blom, burgemeester van Nunspeet, aan de Provinciale Staten van Gelderland de toekomstambities van het samenwerkingsverband Kop van de Veluwe gepresenteerd: “Om onze ambities beeldend te maken hebben we deze verwerkt in een infographic.

 • Wilt u ook rookvrije speelplekken?

  14 november 2022

  Afgelopen maand was het Stoptober: 28 dagen niet roken. Veel mensen deden mee met deze campagne. Roken komt op verschillende plekken voor, ook waar kinderen komen. Zoals de speelplek in de buurt. Terwijl we allemaal willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Steeds meer plekken zijn rookvrij.

 • Energiecoach Jan Willem Kuipers

  14 november 2022

  Wilt u meer weten over het isoleren van uw huis of over de werking van de warmtepomp? Dan kunt u terecht bij Heerde Energiek.

 • Samen de schouders onder de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in Regio Zwolle

  Nederland staat voor de uitdagende ruimtelijke opgave om aantrekkelijke landschappen, goede natuur- en waterkwaliteit, voldoende en betaalbare woningen voor iedereen, een duurzame energie- en voedselvoorziening en een veilige leefomgeving voor mens en milieu te realiseren en bovenal om deze ambities in te passen in de ruimtelijke inrichting van het land.

 • Verwarm uw huis veilig en gezond

  14 november 2022

  De kosten van gas en elektriciteit zijn de laatste maanden flink gestegen. Hierdoor wordt in huishoudens druk gezocht naar andere, goedkopere manieren om het huis te verwarmen. Dat is begrijpelijk. Eén van de trends is het stoken met een zogenaamde ‘potkachel’. Dit is een kachel gemaakt met een terracottapot en waxinelichtjes.

 • Ik wil mijn woning verduurzamen. Waar moet ik beginnen?

  Steeds meer mensen kiezen ervoor om de woning te verduurzamen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee. Daarover is op steeds meer plekken informatie te vinden. Toch is de specifieke informatie die u zoekt, niet altijd makkelijk en snel vindbaar. Daar helpen wij u graag bij.

 • Mijn eerste maanden als wethouder

  07 november 2022

  Op 1 juni van dit jaar ben ik beëdigd als wethouder. Een kans waarvan ik vroeger niet had gedacht dat deze voorbij zou komen. Een grote eer ook, vind ik. Nu heb ik er een dikke 5 maanden opzitten. In die 5 maanden heb ik veel mensen mogen ontmoeten en mij verdiept in verschillende onderwerpen, vooral binnen het sociaal domein (de zorg), het onderwijs, en de kunst- en cultuursector.

 • Wat is uw favoriete vrijwilliger?

  22 november 2022

  Vrijwilligerswerk is een belangrijke pijler waar de samenleving op draait. Zonder vrijwilligers en mantelzorgers zou onze samenleving er heel anders uitzien.

 • Vuurtje stoken met minder overlast

  31 oktober 2022

  Nu de winter weer voor de deur staat, gaan overal de houtkachels en open haarden weer aan. Wanneer je in huis je houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. In die rook zitten schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit veroorzaakt luchtvervuiling en kan je gezondheid schaden. Ook wanneer je de rook niet meer ziet. Kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen kunnen er extra last van hebben.

 • Bezoek raad aan Groot Stokkert

  24 oktober 2022

  Op 18 oktober heeft de gemeenteraad Groot Stokkert bezocht. De raadsleden kregen een rondleiding en ontmoetten de Oekraïense bewoners. Ook kregen ze informatie over het verloop van de opvang.

 • Zicht op flexwoningen dankzij overeenkomst 

  24 oktober 2022

  Woensdagochtend 19 oktober tekenden de gemeente Heerde en woonstichting Triada een intentieovereenkomst voor flexwonen. Daarmee spreken zij de intentie uit om samen de mogelijkheden te onderzoeken om op korte termijn flexwoningen te realiseren binnen de gemeente.

 • Tijdelijk noodfonds voor inwoners met financiële problemen

  19 oktober 2022

  De gemeente Heerde heeft voor huishoudens die in de financiële problemen komen door de hoge energierekening een noodfonds ingericht. Dit noodfonds is een vorm van bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld wanneer mensen de energierekening niet meer kunnen betalen en geen mogelijkheden hebben om nog te besparen op kosten of om hun inkomsten te verhogen. Zij kunnen mogelijk een beroep doen op deze regeling.

 • Verstrekking persoonsgegevens bevolkingsadministratie beperken

  13 oktober 2022

  De Basisregistratie personen (BRP) is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. Het bijhouden van de BRP is een taak van gemeenten en is geregeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist. Maar ook overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden hebben in bepaalde gevallen toegang tot deze gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 • Jeu de Boulesbaan in centrum Heerde

  13 oktober 2022

  Onlangs heeft het college van B&W ingestemd met de aanleg van een Jeu de Boulesbaan in het centrum van Heerde. Dit was geen verzoek van de petanquevereniging, maar van de stuurgroep De Nieuwe Winkelstraat.

 • Tegemoetkoming naleving controle toegangsbewijzen

  U heeft als horecaondernemer of vrijwilligersorganisatie ook in 2022 kosten gemaakt om bij de toegang coronatoegangsbewijzen te controleren.

 • College bezoekt Hoornsche Hoeve

  10 oktober 2022

  Het college bracht op dinsdag 4 oktober een bezoek aan de Hoornsche Hoeve in Heerde. Bij deze boerderij is een kleinschalige, huiselijke en laagdrempelige opvang voor ouderen met dementie.

 • Noord-Veluwse gemeenten versterken cultuur- en erfgoed in de regio

  10 oktober 2022

  De gemeenten Elburg, Ermelo, Epe, Hattem, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten gaan intensiever samenwerken op het gebied van cultuur en erfgoed. Op 22 september ondertekenden deze 9 gemeenten de Regiovisie 2022-2024 en het Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024. Hierin staan afspraken over de regionale activiteiten rondom cultuur en erfgoed. De provincie Gelderland stelt hiervoor 3 jaar lang subsidie beschikbaar.

 • Doe de gratis online vluchttest

  03 oktober 2022

  Bij brand heeft u 3 minuten om uw huis veilig te verlaten. Het is dus van levensbelang dat u weet hoe u snel en veilig het huis kunt verlaten. Heeft u al nagedacht over hoe uw vluchtplan eruitziet?

 • Start actualiseren gemeentemagazine

  06 oktober 2022

  Akse Media is gestart met het actualiseren van de adressenbestanden voor het gemeentemagazine Heerde 2023.

 • Heerder veteranen bezoeken Havelte

  06 oktober 2022

  Op vrijdag 23 september organiseerde gemeente Heerde de jaarlijkse veteranendag. Dit jaar gingen we naar Havelte.