Deelnemen aan 'de zeepkist'

Tijdens 'de zeepkist' kunt u in gesprek gaan met gemeenteraadsleden. Dit kan gaan over (bijna) alles wat u bezighoudt. U kunt aandacht vragen voor een initiatief in uw buurt of over wat uw vereniging doet. Ook kunt u suggesties doen om iets te verbeteren.

Nadat u heeft ingesproken (maximaal 5 minuten), is er ruimte voor een informeel gesprek met de raadsleden. Zij kunnen dan bijvoorbeeld doorvragen over uw standpunt. Zij kunnen u vertellen of en hoe zij hun rol als volksvertegenwoordiger kunnen inzetten om uw idee, wens of initiatief een stap verder te brengen.

U kunt niet inspreken op 'de zeepkist' over onderwerpen die op de agenda staan van een commissievergadering. Voor die onderwerpen kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht tijdens de inspreekavond.

'De zeepkist' is altijd voorafgaand aan een reguliere raadsvergadering, van 18:45-19:20 uur. Er kunnen per zeepkist maximaal 2 insprekers zijn.

Overzicht raadsvergaderingen

U moet zich aanmelden bij de raadsgriffie. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. U kunt de raadsgriffie op de volgende manieren bereiken:

U moet daarbij de volgende informatie doorgeven:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Het onderwerp waarover u wilt inspreken

Uitgebreide informatie over de spelregels en hoe het werkt, krijgt u na uw aanmelding.

Terug naar de hoofdpagina