NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker

Met een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op uw brievenbus ontvangt u geen ongeadresseerde post meer. Ongeadresseerde post is post waar uw naam niet op staat, bijvoorbeeld reclamefolders en huis-aan-huisbladen.

Er zijn 2 soorten stickers:

  • NEE-NEE-sticker: u krijgt geen reclamefolders en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus.
  • NEE-JA-sticker: u krijgt geen reclamefolders in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen.

U kunt een (gratis) sticker ophalen bij het Publiekscentrum tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor.

Klacht over ongeadresseerde reclame

Ontvangt u toch ongeadresseerd reclamedrukwerk, ondanks een sticker op uw brievenbus? Dan kunt u een klacht indienen bij de adverteerder of de verspreider. Zij moeten de klacht onderzoeken en binnen 4 weken beantwoorden. Handelen zij uw klacht niet op tijd of naar tevredenheid af? Dan kunt u binnen 4 weken een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code.