Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft.

Let op: de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 kan gevolgen hebben voor uw aanvraag. Hierover leest u meer op de pagina Overgangsperiode aanvragen tot 1 januari 2024. 

Controleer of u een vergunning nodig heeft

Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. U kunt dit controleren met de vergunningcheck van het omgevingsloket. Als blijkt dat u voor uw (bouw)plan geen vergunning nodig heeft, dan kunt u uw plannen realiseren zonder hiervoor contact op te nemen met de gemeente.

Als u bouwactiviteit wel vergunningplichtig is, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

Dien een conceptaanvraag in

Het doorlopen van de formele procedure kost tijd en geld en brengt onzekerheden met zich mee. Het gebeurt nogal eens dat een (bouw)plan tijdens de rit gewijzigd moet worden, omdat de vergunning niet verleend kan worden of omdat de aanvrager bij nader inzien toch een ander plan wil. Omdat de gemeente Heerde vaak is gebonden aan strakke beslistermijnen moet de vergunning dan soms ‘noodgedwongen’ geweigerd worden.

Het indienen van een conceptaanvraag doet u ook als u verwacht dat voor uw plan een bestemmingsplanherziening, -wijziging of –uitwerking nodig is. Bekijk in dat geval dan ook eens de informatie over uitnodigingsplanologie.

Het indienen van een conceptaanvraag voorkomt onnodige tijd- en geldverspilling en ergernis:
•    u krijgt zo snel de nodige zekerheid over de haalbaarheid van het (bouw)plan, al voordat het plan volledig is uitgewerkt;
•    het voorkomt achteraf onverwachte problemen en/of teleurstellingen.

Wat een conceptaanvraag kost is afhankelijk van de ingediende aanvraag. Voor informatie hierover kunt u kijken in de tarieventabel van de legesverordening. Dit bedrag wordt bij het indienen van de omgevingsvergunningaanvraag verrekend. Een conceptaanvraag heeft dan geen directe financiële consequenties voor u.

Het resultaat van de conceptaanvraag is een voorlopig oordeel en een indicatie van de mogelijke onderzoeksaspecten. Dit voorlopige oordeel is geen ‘in rechte aanvechtbaar besluit’. U kunt er ook geen keiharde verwachting aan ontlenen dat de omgevingsvergunning of de bestemmingsplan herziening, -wijziging of –uitwerking daadwerkelijk zal worden verleend.

Het voorlopige oordeel geeft aan op welke wijze de gemeente Heerde denkt te kunnen besluiten bij de genoemde formele procedures.

Wilt u weten hoe u een conceptaanvraag indient? Lees dan de informatie over het indienen van een conceptaanvraag.

Vraag de omgevingsvergunning aan

U vraagt de vergunning aan bij het omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig. Bijlagen, zoals tekeningen, kunt u digitaal bijsluiten.