Omgevingsvisie

De gemeente Heerde heeft, samen met inwoners en partnerorganisaties, beschreven hoe Heerde eruit zou kunnen zien in 2040. Deze omgevingsvisie gaat over onze leefomgeving: over alles wat we zien, ruiken of horen.

In de omgevingsvisie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren willen concentreren en in welke richting we ons als gemeente willen ontwikkelen. Wat zijn de sterke kanten van onze gemeente? Hoe ziet een mooie omgeving eruit? Waar gaan we veel energie aan besteden? Wat vinden we juist niet belangrijk? 

Wat kunt u met de omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie leest u ook wat we de komende 15 jaar willen bereiken in het gedeelte van de gemeente waar u woont. Want onze ideeën voor bijvoorbeeld het weteringengebied zijn weer anders dan de gedachten over de ontwikkeling van de woongebieden van Heerde, Wapenveld en Hoorn. Hebt u hart voor uw gemeente en wilt u iets bijdragen om het wonen, werken en ontspannen in Heerde nog fijner maken? Pak de omgevingsvisie erbij en laat u inspireren.

De ontwerp omgevingsvisie lag ter inzage

U kon tot en met 5 december 2023 op dit ontwerp reageren. Het kan zijn dat de ontwerp omgevingsvisie nog aangepast wordt. Daarna stelt de gemeenteraad hem vast.

Samen

De omgevingsvisie is geschreven met bijdragen van partnerorganisaties en inwoners, de inzet van raadsleden en het college van B&W en de vakkennis van veel verschillende gemeenteambtenaren. Het is dus een visie van ons allemaal. Zo is hij voor iedereen bruikbaar die iets wil bouwen, ontwikkelen, aanleggen of organiseren. En kunnen we samen werken aan de toekomst van de gemeente Heerde. 

Meer weten over de omgevingsvisie?

Bekijk dan de meest gestelde vragen en antwoorden op www.samenwerkenaanheerde.nl. Dit is dé plek die de gemeente Heerde gebruikt om samen met u te werken aan onze leefomgeving en de lokale maatschappij.