Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen.

 • Wat is de Omgevingswet?

  De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen.

 • Omgevingsvisie

  De gemeente Heerde heeft, samen met inwoners en partnerorganisaties, beschreven hoe Heerde eruit zou kunnen zien in 2040. Deze omgevingsvisie gaat over onze leefomgeving: over alles wat we zien, ruiken of horen.

 • Omgevingsplan

  U wilt weten of u een dakkapel mag plaatsen. Aan welke geluidsnormen u zich als ondernemer moet houden. Of u mag bouwen op een bepaald perceel. Onder de Omgevingswet komen veel van dit soort regels op 1 plek te staan: in het omgevingsplan van Heerde.

 • Wet kwaliteitsborging

  Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Het doel van deze wet is de kwaliteit van bouwwerken te vergroten.