Samen energie duurzaam opwekken en minder gebruiken

De gemeente Heerde heeft klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling hoog op de bestuurlijke agenda staan. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties neemt de gemeente Heerde de verantwoordelijkheid om binnen enkele decennia energieneutraal te wonen en om ons duurzaam te verbinden aan de toekomst. Het onderwerp duurzaamheid is stevig verankerd in de gemeentelijke plannen en beleidsvisies.

Wat doen we als gemeente?

Als gemeente Heerde werken we natuurlijk ook zelf aan de energietransitie. Zo stimuleren we duurzame mobiliteit en is vervoer per fiets een speerpunt in ons nieuwe vervoerplan. Ook gaan we als gemeente zoveel als mogelijk over op elektrische voertuigen. Bovendien hebben we op onze gebouwen zoveel mogelijk zonnepanelen: de gemeentewerf wordt zelfs helemaal energieneutraal verwarmd! Besparing is voor ons ook belangrijk: zo is bij de renovatie van het raadhuis de isolatie een belangrijk uitgangspunt geweest en gebruiken we al op grote schaal ledlampen in de openbare verlichting.

Samen plaats bieden aan zonne- en windenergie

Op regionaal niveau (in de Regio Stedendriehoek) hebben we de Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkelt. De strategie maken we samen met de andere gemeenten in de Regio Stedendriehoek. We doen dit, omdat Nederland in 2030 49% minder CO2 wil uitstoten in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijden de klimaattop van Parijs in 2015.

In het landelijke Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken staan die nodig zijn om dit te bereiken. In de RES staat hoeveel zon- en windenergie de Regio Stedendriehoek in de periode tot 2030 wil realiseren. Ook beschrijven we welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie ná 2030.

We hebben dit lokaal vertaald in een uitnodigingskader. Dit hebben we gedaan met inwoners en andere partijen. Zie bovenstaande over de RES voor een verdere toelichting en het uitnodigingskader. 

Wonen zonder aardgas in de gemeente Heerde

Alle woningen en andere gebouwen zijn in 2050 aardgasvrij. Die afspraak is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Hiervoor maken alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte. Ook in Heerde hebben we zo’n visie gemaakt . De visie geeft een eerste beeld over hoe woningen en andere gebouwen zonder aardgas verwarmd kunnen worden. 

Lees meer over de Transitievisie warmte.

Op 11 oktober 2022 was er een informatiebijeenkomst over de Transitievisie warmte. Tijdens de bijeenkomst hebben we een presentatie gegeven over wat de Transitievisie warmte is, de mogelijke technieken, wat inwoners zelf al kunnen doen en hoe we samen met inwoners gaan werken aan de uitvoering. U kunt de presentatie van deze bijeenkomst bekijken.

Bekijk de presentatie (pdf, 13Mb).

Verduurzamen van uw woning

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de woning te verduurzamen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee. Daarover is op steeds meer plekken informatie te vinden. Toch is de specifieke informatie die u zoekt, niet altijd makkelijk en snel vindbaar. Daar helpen wij u graag bij.

Ondernemers

Ook voor ondernemers loont het om in duurzaamheid te investeren. De Energieke Regio kan u hierbij helpen en begeleiden. Meer informatie vindt u op de pagina Ondernemer en duurzaamheid. Ondernemers kunnen ook terecht bij de coöperatie Heerde Energiek.

Huurwoningen

Ook huurwoningen worden duurzamer gemaakt. Hierbij werkt de gemeente samen met Triada. Huurders kunnen voor advies en hulp terecht bij de energiecoöperatie Heerde Energiek. Kijk voor de energiemaatregelen die Triada neemt en wat u zelf kunt doen om energie te besparen op de website van Triada. Huurders die niet via Triada huren kunnen terecht bij hun verhuurder als ze hun woning willen (laten) verduurzamen.

Schone mobiliteit

De komende tijd zet Heerde ook in op het gebruik van openbaar vervoer en het faciliteren van schone vervoersmiddelen. Als u een elektrische auto heeft, kunt een bijvoorbeeld een verzoek indienen voor een openbare laadpaal. Lees meer hierover op de pagina Schone mobiliteit.