Bokashi, van bladafval naar duurzame circulaire oplossing

Om de overlast van bladval van de bomen zoveel mogelijk te beperken, vegen we de straten en goten meer in de herfstperiode. Met dit ingezamelde blad doet de gemeente samen met ROVA een circulaire proef: het blad wordt gebruikt voor het maken van bokashi, een biologische bodemverbeteraar.

De bokashi wordt in het voorjaar in de wijken van de gemeente gebruikt voor het verbeteren van het bodemleven in de plantsoenen. Hiermee maken de gemeente en ROVA de afvalstroom van het organisch afval circulair.

Bodemverbeteraar

Bokashi is een biologische bodemverbeteraar die wordt gemaakt op basis van bladafval of maaisel. Het opgehaalde blad wordt naar een lokale agrariër gebracht, daar wordt het vermalen en wordt er een speciaal mengsel van micro-organismen toegevoegd. Vervolgens en wordt het blad ingekuild, waarbij het blad luchtdicht afgedekt wordt. Door het mengsel een aantal weken van zuurstof af te sluiten ontstaat de circulaire bodemverbeteraar bokashi.

Terug de wijken in

Het mooie is dat het opgehaalde blad, door middel van bokashi, in het voorjaar ook weer teruggebracht wordt in de wijken voor het verbeteren van de bodem. Bijvoorbeeld bij de aanleg van plantvakken. Door de bokashi lokaal te verwerken en toe te passen besparen we vele transportkilometers. We maken de bladstroom circulair én zorgen tegelijk voor het verbeteren van de bodemstructuur.

Meer voordelen 

Jaarlijks wordt in de veegrondes bijna 7000 kilo blad opgehaald. Bokashi is niet alleen een circulair product, het zorgt er ook voor dat gesnoeide en nieuwe beplanting sneller kan dichtgroeien, waardoor onkruid minder kans krijgt. Daarnaast zorgt bokashi ervoor dat vocht beter wordt vastgehouden in de grond. Hierdoor hoeft minder vaak water gegeven te worden bij nieuwe aanleg. De inzet ervan kan daarmee helpen bij de klimaatadaptatie.

Nieuws