Toekomstbestendig wonen lening

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest uit uw woning verwijderen.

Met deze regeling wil de gemeente Heerde, samen met de provincie Gelderland, een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad.

Toekomstbestendig wonen lening aanvragen U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wilt u de lening niet online aanvragen? Vraag de lening dan schriftelijk aan via het formulier Toekomstbestending wonen lening aanvragen (pdf, 224Kb).

Let op: Is het bedrag dat u wilt lenen hoger dan het bedrag wat op de offerte staat? Dan wordt uw aanvraag afgewezen. Zorg ervoor dat de bijlages die u toestuurt compleet zijn.

Door vertrek van een medewerker is er een achterstand opgelopen bij het behandelen van de leningaanvragen. Hierdoor kan het langer duren voordat uw aanvraag wordt behandeld.

Toekomstbestendige en duurzame maatregelen

Met de lening is het mogelijk investeringen te doen voor:

 • Energiemaatregelen, zoals plaatsen van zonnepanelen, isoleren van de woning etc.
 • Ingrepen om uw woning levensloopbestendig te maken, zoals aanbrengen traplift, realisatie van een slaapkamer en badkamer op de begane grond etc.
 • Asbestsanering
 • Sloop van opstallen
 • Funderingsherstel

Bekijk de volledige lijst met maatregelen die in aanmerking komen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening. Voor alle leningen geldt dat er minimaal één energiemaatregel toegepast moet worden.

Verschillende soorten leningen

Er zijn verschillende soorten leningen. Welke leenvorm voor u het beste is, hangt af van uw situatie. Neem daarom vooraf de verschillen goed door en bedenk leenvorm u kunt en wilt aanvragen. De vermelde rentepercentages en bedragen hebben peildatum 2020.

Consumptieve lening

 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken.
 • Maximaal € 50.000,- voor ‘nul op de meter’ woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zonnepanelen of andere vormen van verduurzaming.
 • Rente 1,7%.
 • Geen afsluitkosten.
 • Looptijd bij een leenbedrag t/m € 15.000,- is 10 jaar.
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 15001,- is 15 jaar.
 • Maximale leeftijd aanvragen is 75 jaar.
 • Annuïtaire lening.

Hypothecaire lening

 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken.
 • Looptijd bij een leenbedrag tot en met € 25.000,- is 10 jaar.
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 25.001,- is 20 jaar.
 • Rente 1,7% bij 10 jaar.
 • Rente 2,0% bij 20 jaar.
 • Afsluitkosten € 850,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd.
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Annuïtaire lening.

Verzilverlening

 • Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken.
 • Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentedragend.
 • Rente 1,7%.
 • Afsluitkosten € 475,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd.  
 • Minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+), geen maximum leeftijd.
 • Geen maandlasten, besteedbaar inkomen blijft gelijk.
 • Tot 80% van de WOZ-waarde, inclusief andere hypothecaire leningen.

Maatwerklening

 • Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor funderingsherstel, asbestsanering en energiemaatregelen.
 • Looptijd maximaal 30 jaar.
 • Rente 2,0%.
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Eerste 3 jaar geen maandlasten, vervolgens maandlasten naar draagkracht. Periodiek vindt er een inkomenstoets plaats om te beoordelen of er meer betaald kan worden.
 • Restschuldgarantie provincie / gemeente.
 • Alleen als u niet in aanmerking komt voor een van de andere leenvormen.
 • Afsluitkosten € 950,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd.

Vervolg na de aanvraag

 • Na het indienen van de aanvraag beoordelen wij binnen 8 weken of u en/of uw investeringsmaatregelen voldoen aan de voorwaarden die de gemeente heeft vastgesteld;
 • Wanneer de aanvraag wordt toegewezen, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u de lening kunt aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn);
 • SVn voert een krediettoets uit;
 • Bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van SVn. U ondertekent de offerte en stuurt deze retour aan SVn. De lening gaat direct in. In geval van een negatieve beoordeling ontvangt u een afwijzing van SVn;
 • De leningen worden verstrekt vanuit een bouwdepot. Dat betekent dat facturen door middel van declaraties worden uitbetaald. U ‘krijgt’ het geleende bedrag dus niet in een keer op uw rekening gestort. De facturen dient u in bij SVn.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren:

Handige links: