Transitievisie Warmte

Alle woningen en andere gebouwen zijn in 2050 aardgasvrij. Die afspraak is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Hiervoor maken alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte. Ook in Heerde hebben we zo’n visie gemaakt. De visie geeft een eerste beeld over hoe woningen en andere gebouwen zonder aardgas verwarmd kunnen worden.

De visie is opgesteld in samenwerking met adviesbureau TAUW. Daarnaast hebben we samengewerkt met professionele samenwerkingspartners, zoals Liander, Triada en het Waterschap. Samen hebben we gekeken naar de kansen en mogelijkheden in onze gemeente. Ook inwoners hebben mee kunnen denken in een meedenkgroep en via een enquête.

Transitievisie Warmte (pdf, 2Mb)

U kunt ook een samenvatting van de Transitievisie Warmte (pdf, 739Kb) bekijken.

Mogelijke alternatieven

Voor de Transitievisie Warmte hebben we een onderzoek gedaan naar de mogelijke alternatieven voor aardgas. We hebben hierbij gekeken naar mogelijke warmtebronnen en technieken. Om de juiste techniek te bepalen voor een buurt zijn diverse punten van belang. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van beschikbare en geschikte bronnen, de bebouwingsdichtheid (staan de woningen dichtbij elkaar?) en hoe de woningen zijn geisoleerd.

De visie is een eerste verkenning, maar er is meer onderzoek nodig. We hebben dus nog geen definitieve keuze gemaakt. Dit doen we samen met inwoners in de wijkuitvoeringsplannen.

Wijkuitvoeringsplannen

De visie is een eerste stap naar wonen zonder aardgas in de gemeente Heerde. De komende jaren maken we samen met inwoners voor elke wijk een wijkuitvoeringsplan. Hierin maken we definitieve keuzes en planning, samen met inwoners, gebouweigenaren en de professionele samenwerkingspartners. Ook bepalen we wat per wijk het beste alternatief is voor aardgas. Kiezen we bijvoorbeeld voor een individuele of een gezamenlijke oplossing? 

We willen iedereen hierin meenemen en daarom besteden we veel aandacht aan goede communicatie en participatie.

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u nu al aan de slag met het verduurzamen en aardgasvrij maken van uw woning? Isoleren en besparen is altijd een goed idee. Bekijk dan de pagina met informatie over het besparen van energie en wonen zonder aardgas.