Zonne- en windenergie

De gemeente Heerde zet in op duurzame energie. Op dit moment zien we vooral een rol voor zonne-energie en windenergie. Op regionaal niveau (in de regio Stedendriehoek) hebben we de Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkelt. In die strategie staat beschreven op welke manier de Stedendriehoek in de periode tot 2030 zon- en windenergie wil realiseren en welke mogelijkheden we zien na 2030. In de Stedendriehoek werkt de gemeente Heerde samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, de provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Rijn & IJssel en netbeheerder Liander. 

Uitnodigingskader

We vinden het als gemeente belangrijk om samen met onze inwoners en organisaties te werken naar een duurzame gemeente. We maken mooie stappen met het stimuleren van zonnepanelen op daken. Maar dit is niet genoeg om een klimaat-neutrale gemeente te zijn in 2050.Daarom heeft de gemeenteraad in 2022 het Uitnodigingskader zon en wind vastgesteld. In dit kader staat waar en op welke manier zonnevelden  en windmolens mogelijk zijn. Het is de lokale uitwerking van de RES.

In de praktijk blijkt echter, dat dit kader onvoldoende werkt. Daarom heeft de gemeenteraad op 5 juni 2023 besloten om het kader nog eens scherp onder de loep te nemen. Totdat dit is gedaan worden er geen besluiten genomen over zonneparken, om geen onomkeerbare stappen te zetten. 

Regionale Energie Strategie (RES) 1.0

U kunt de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 bekijken op de website van de Regio Stedendriehoek. Dat kan via de volgende link:

Regionale Energie Strategie (RES) 1.0

In de RES 1.0 staat hoe Stedendriehoek 1.07 TWh hernieuwbare energie wil gaan opwekken. Zonnepanelen op daken leveren het grootste deel: 0,51 TWh. Zonnepanelen op land (0,45 TWh) en windmolens (0,11 TWh) leveren de rest. De RES 1.0 legt een basis waarop de regio de komende jaren voortbouwt. Als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen zijn, kan het bod of de strategie worden aangepast. Daarom bekijkt de Stedendriehoek Regio de RES iedere twee jaar. In juni 2023 is de eerste voortgangsrapportage gepubliceerd. Die kunt u bekijken via de volgende link: Voortgangsrapportage juni 2023

Omgevingsvisie

De RES en het uitnodigingskader hebben ook een link met de omgevingsvisie waar de gemeente aan werkt. De uitkomsten van beide worden hierin meegenomen.

Heeft u een vraag?

Stel uw vraag via het formulier dat hieronder staat. Dit formulier kunt u online invullen en verzenden.

Vraag stellen over de RES

Uitlegvideo's

Meer informatie