Voorwaarden adopteren groen

Wanneer u een groenstrook adopteert, blijft deze eigendom van de gemeente. U neemt het onderhoud van de groenstrook op u, maar het moet openbaar blijven, zowel wat betreft de inrichting als de toegankelijkheid. Dit betekent het volgende:

  • U mag de groenstrook niet bij uw eigen tuin trekken.
  • U mag geen objecten/bebouwing (zoals muurtjes, schuren, schuttingen etc.) op de groenstrook plaatsen.
  • U gebruikt bij het onderhoud geen chemicaliën (chemische bestrijdingsmiddelen).
  • U mag in de groenstrook geen nesten te verstoren of vernietigen.
  • U moet bij het werken in de groenstrook rekening houden met uw eigen veiligheid en die van anderen.
  • U mag geen verharding toepassen of planten plaatsen die hoger zijn dan 50 centimeter.

Als er bomen in de groenstrook staan, vallen deze niet onder de adoptie: de gemeente blijft die onderhouden. U moet er voor zorgen dat u de boom niet beschadigt.

Buurt

Wanneer u het groen in uw buurt wilt adopteren, is het uw verantwoordelijkheid om dit met de buurt communiceren. De buurt moet weten dat niet de gemeente, maar u de groenstrook onderhoudt. En wellicht zijn er meer buurtbewoners geïnteresseerd om samen met u het groen te onderhouden. Als buurtbewoners het niet eens zijn met het onderhoud door één persoon, kunnen ze contact opnemen met de gemeente.

Overeenkomst

Bij een groenadoptie ondertekent u een overeenkomst met de gemeente. In de overeenkomst leest u alle voorwaarden en afspraken die u met de gemeente maakt.

Terug naar de hoofdpagina