Veilige woonomgeving

We leven in een maatschappij waarin risico's bestaan. Ongevallen zijn niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken.

Tips om een woninginbraak te voorkomen

Een woninginbraak is voor de slachtoffers vaak stressvol. De politie doet er alles aan om zo’n misdrijf op te lossen en eventuele gestolen spullen terug te vinden. 

U kunt ook zelf eenvoudige maatregelen nemen om inbraak te voorkomen, zoals goed hang- en sluitwerk, het op slot draaien van het slot als u weggaat of gaat slapen, verlichting aan de voor- en achterzijde van uw woning, contact met de buren enzovoort. Kijk voor meer tips op onderstaande links:

Voorkom schoorsteenbrand, stook veilig

Het klinkt als een zware storm in het rookafvoerkanaal. Anderen hebben het over ‘een loeiend geluid’. Van buiten af zie je de vlammen uit de schoorsteen opstijgen. De schrik zit er in elk geval meteen in: schoorsteenbrand! 

Hennep telen

Hennep telen is een misdrijf en dus strafbaar. Daarnaast levert hennepteelt gevaar op zoals de kans op brand, wateroverlast en ontploffing.