Voorkom schoorsteenbrand, stook veilig

Het klinkt als een zware storm in het rookafvoerkanaal. Anderen hebben het over ‘een loeiend geluid’. Van buiten af zie je de vlammen uit de schoorsteen opstijgen. Schoorsteenbrand!

Wist u dat 40% van de woningbranden in de regio worden veroorzaakt door de schoorsteen? In november en december zijn er vaak schoorsteenbranden. Schoorsteenbrand ontstaat als aanslag in de schoorsteen vlam vat. Afhankelijk van de soort aanslag kan dit al bij ongeveer 500°C. Een temperatuur die in het rookkanaal makkelijk wordt behaald. Steeds meer mensen laten daarom hun schoorsteen meerdere keren per jaar vegen.

Veilig stoken doe je zo

Wordt het wat kouder en wil je graag de kachel aandoen buiten? Stook dan vooral niet als het mistig of windstil is en gebruik een kachel met een hoge en schone schoorsteenpijp! Daarnaast moet je droog en onbehandeld hout gebruiken. Ga als volgt te werk:

  • Open de luchttoevoer van je kachel.
  • Leg in de lengterichting grote blokken hout
  • Dwars erbovenop leg je blokken van dezelfde grootte
  • Hier bovenop leg je in de lengterichting blokken van ongeveer drie centimeter dik
  • Dwars bovenop de vorige laag leg je weer blokken van ongeveer drie centimeter dik
  • Vervolgens plaats je in de lengterichting blokken van twee centimeter dik
  • Plaats aanmaakblokjes tussen de laatste twee lagen
  • Dek de stapel af met wat sprokkelhout
  • Nu kun je de aanmaakblokjes aansteken
  • Door het vuur van boven naar onder te geleiden, komen er minder schadelijke stoffen vrij. Houd de luchttoevoer open, ook als het vuur uit is. Pas als de blokken niet meer zichtbaar gloeien, kan de luchttoevoer dicht.