Hennep: een gevaar voor omwonenden

Een hennepkwekerij in uw buurt betekent een direct gevaar voor de veiligheid en de leefbaarheid van uw woonomgeving. Misschien denkt u, zolang ik mij niet met de kwekerij bemoei, heb ik er ook geen last van. Niets is minder waar.

  • Brand en ontploffing
    Voor de hennepteelt is veel elektriciteit nodig om de groeilampen voor de planten dag en nacht te laten branden. Er wordt vaak illegaal en op amateuristische wijze elektriciteit afgetapt en dat levert levensgevaarlijke situaties op. Bij kortsluiting of oververhitting slaan de stoppen niet door, waardoor de kans op brand en ontploffing groot is. U zult er maar naast wonen.
  • Wateroverlast en schimmels
    Naast licht hebben de planten ook veel water nodig waarvoor vaak een automatische sproei-installatie is aangelegd. Als dit systeem niet goed werkt, dan leidt dit tot lekkages en wateroverlast voor bijvoorbeeld de benedenburen. De sproei-installatie zorgt daarnaast voor een vochtig klimaat waarin legionellabacteriën goed kunnen groeien. Een bacterie die bij inademing schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Ook zorgt het vochtige klimaat voor schade en schimmelvorming in de woning.
  • Georganiseerde misdaad
    Een hennepkwekerij (groot of klein) kan in handen zijn van een georganiseerde criminele organisatie die geweld niet uit de weg gaat. Om de kwekerij te beschermen worden soms vergaande maatregelen genomen. Zo zijn bijvoorbeeld boobytraps bij de ingang(en) niet ongebruikelijk.

Terug naar de hoofdpagina.