Zonne- en windenergie

De gemeente Heerde zet in op duurzame energie. Op dit moment zien we vooral een rol voor zonne-energie en windenergie. Op regionaal niveau (in de Cleantech Regio) hebben we de Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkelt. In die strategie staat beschreven op welke manier de Cleantech Regio in de periode tot 2030 zon- en windenergie wil realiseren en welke mogelijkheden we zien na 2030. In de Cleantech Regio werkt de gemeente Heerde samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, de provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Rijn & IJssel en netbeheerder Liander. 

Deze regionale strategie hebben we uitgewerkt in een Uitnodigingskader voor onze gemeente, waarin staat waar en op welke manier zon- en windenergie opgewekt kan worden. 

Uitnodigingskader

We vinden het als gemeente belangrijk om de energie die we samen gebruik duurzaam op te wekken. Dat doen we nu vooral door zonnepanelen op daken en andere bouwwerken te stimuleren. Naast daken zal er vanaf 2022 ook ruimte komen voor zonnevelden en kleine windmolens. Maar we willen dit wel zorgvuldig doen, omdat we ook erg zuinig zijn op ons mooie landschap. Daarom hebben we samen met inwoners en organisaties een uitnodigingskader gemaakt voor zonnevelden en windmolens.

In het kader staat waar en op welke manier zonnevelden of windmolens mogelijk zijn. Hiermee kan de gemeente initiatieven beoordelen. Voor iemand die iets wil ontwikkelen geeft het kader richting. En het kader geeft inwoners een beeld van wat ze kunnen verwachten en hoe ze mee kunnen praten over toekomstige initiatieven.

Inhoud kader

Het kader nodigt initiatiefnemers uit om projecten te ontwikkelen die aansluiten bij de waarde van het gebied. Hierbij moeten inwoners en gebruikers een actieve rol krijgen. In het uitnodigingskader staan drie onderwerpen centraal:

  • Participatie: Hoe worden inwoners betrokken en hoe kunnen ze participeren
  • Ruimtelijke kwaliteit: waar wel en waar niet en wat zijn daarbij de randvoorwaarden
  • Gemeentelijk proces: hoe beoordeelt de gemeente een aanvraag

U kunt het uitnodigingskader via de volgende link bekijken. 

Uitnodigingskader (pdf, 7Mb)

Samen met inwoners

We hebben het uitnodigingskader gemaakt samen met onze inwoners en gebruikers van ons grondgebied. Hiervoor hebben we verschillende manieren gebruikt, bijvoorbeeld: gebiedsateliers, participatieplatform ‘samenwerkenaanheerde.nl’, vragenuurtjes en een klankbordgroep met een afvaardiging uit diverse belangenorganisaties. Omdat u als inwoner het gebied het beste kent. Zo heeft u ons geholpen om (naast de functie die een gebied heeft, bijvoorbeeld wonen of landbouw) ook de belevings- en emotionele waarde mee te nemen in de afwegingen.

Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 is vastgesteld

U kunt de definitieve Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 bekijken op de website van de Cleantech Regio. Dat kan via de link hieronder.

Regionale Energie Strategie (RES) 1.0

In de RES 1.0 staat hoe de Cleantech Regio 1.07 TWh hernieuwbare energie wil gaan opwekken. Zonnepanelen op daken leveren het grootste deel: 0,51 TWh. Zonnepanelen op land (0,45 TWh) en windmolens (0,11 TWh) leveren de rest. De RES 1.0 legt een basis waarop de regio de komende jaren voortbouwt. Als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen zijn, kan het bod of de strategie worden aangepast. Daarom vernieuwt de Cleantech Regio de RES iedere twee jaar. In juni 2023 zal de RES 2.0 klaar zijn. Indien nodig passen we ons lokale uitnodigingskader hier op aan.

Omgevingsvisie

De RES en het uitnodigingskader hebben ook een link met de omgevingsvisie waar de gemeente aan werkt. De uitkomsten van beide worden hierin meegenomen.

Heeft u een vraag?

Stel uw vraag via het formulier dat hieronder staat. Dit formulier kunt u online invullen en verzenden.

Vraag stellen over de RES

Uitlegvideo's

Meer informatie