Omgevingswet

‘Minder regels en meer ruimte voor maatwerk’. Dit zijn de uitgangspunten van de Omgevingswet, die in 2023 landelijk wordt ingevoerd.

Wat betekent deze wet voor u?

De nieuwe wet gaat over alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan de bodem, water, geur, natuur, gebouwen en wegen. 

Heeft u ideeën voor het opzetten van een project of activiteit? En raakt dat idee de fysieke leefomgeving? Nu heeft u nog te maken met vele wetten en honderden regels. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet wordt dat anders. Wetten en regels van nu worden gebundeld, waardoor u sneller een beter overzicht krijgt in wat wel en niet kan en mag en welke overheidsinstantie daarover gaat.

Veranderingen

De komst van de nieuwe wet brengt ook voor overheden veel veranderingen met zich mee: het proces voor het aanvragen van vergunningen verandert, er komt één digitaal landelijk loket en er vindt een omslag in denken plaats; we zetten het resultaat centraal en niet de regels.

Ook voor de gemeente Heerde verandert er veel met de Omgevingswet. Niet alleen omdat er minder regels zijn om aan te toetsen, maar ook omdat iedere gemeente van de Rijksoverheid meer ruimte krijgt om te bepalen wat ze belangrijk vindt. Ook kan de gemeente onder de Omgevingswet meer maatwerk leveren.

Wilt u meer weten?

De gemeente Heerde is bezig het opstellen van een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over onze leefomgeving: over alles wat we zien, ruiken of horen. In de omgevingsvisie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren willen concentreren en in welke richting de gemeente zich moet ontwikkelen. Klik op onderstaande button voor meer informatie over het traject en de eerste uitwerking van de omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

Als gemeente Heerde vinden we het belangrijk dat we onze leefomgeving samen ontwikkelen. Als inwoners met elkaar, maar ook als inwoners samen met de gemeente. Daarom beschrijven we hoe we dit voor ons zien en wat de belangrijkste spelregels zijn. We noemen dit: het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving. Klik op onderstaande button voor meer informatie over samen ontwikkelen.

Samen ontwikkelen

Wij hebben een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen en antwoorden. Klik op onderstaande button om het overzicht te bekijken.

Veelgestelde vragen en antwoorden