Omgevingswet

‘Minder regels en meer ruimte voor maatwerk’. Dit zijn de uitgangspunten van de Omgevingswet, die in 2021 landelijk wordt ingevoerd.

Eén wet voor uw leefomgeving

De Omgevingswet gaat over alle regels en wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening, wonen, verkeer, economie, milieu, natuur, duurzaamheid, water en veiligheid.

Al deze onderwerpen worden nu geregeld in allerlei losse wetten. Met de komst van de Omgevingswet verdwijnen onnodige en onbruikbare wetten. Ook komt er meer samenhang in de nieuwe regelgeving en wordt besluitvorming eenvoudiger gemaakt.

Nieuwe rollen

Ook voor de gemeente Heerde verandert er veel met de Omgevingswet. Niet alleen omdat er minder regels zijn om aan te toetsen, maar ook omdat iedere gemeente meer afwegingsruimte krijgt om te bepalen wat belangrijk wordt gevonden en maatwerk te leveren. 

Maar, de grootste verandering die ontstaat door de nieuwe wet is een verandering in rollen. De samenleving krijgt een veel grotere rol in planvorming. De gemeente zal meer gaan faciliteren, inspireren en integraal belangen gaan afwegen. De nieuwe wet vraagt dus ook om een verandering in gedrag bij overheid en inwoner.

Het jaar 2021 lijkt ver weg, maar er is nog veel werk te verrichten. Daarom willen we hier graag zo snel mogelijk met u aan gaan werken.

Invoering in Heerde

De eerste stap die we hiervoor gezamenlijk gaan zetten is door het opstellen van een Omgevingsvisie. In deze visie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren willen concentreren en in welke richting de gemeente zich moet ontwikkelen: Wat zijn de kernwaarden van onze gemeente? Hoe ziet een mooie omgeving eruit? Waar gaan we veel energie aan besteden? Wat vinden we juist niet belangrijk?

De Omgevingsvisie wordt de kapstok voor alle keuzes die we maken voor onze fysieke leefomgeving, en is daardoor voor iedereen relevant. Het nieuwe aan de Omgevingsvisie is dat ook sociale onderwerpen zoals gezondheid en welzijn goed betrokken worden in de visie en de keuzes die gemaakt worden.

Samen

De Omgevingsvisie moet een visie worden waar iedereen iets van kan vinden en waar we samen aan gaan werken. Het is nadrukkelijk niet de visie van de gemeentelijke organisatie. Alle inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners worden daarom op verschillende manieren uitgenodigd om hier mee te denken en input te leveren.

Mocht u meer willen weten of graag mee willen denken? Laat dit dan weten door het sturen van een berichtje naar omgevingswet@heerde.nl.