Omgevingswet

‘Minder regels en meer ruimte voor maatwerk’. Dit zijn de uitgangspunten van de Omgevingswet, die in 2022 landelijk wordt ingevoerd.

Wat betekent deze wet voor u?

De nieuwe wet gaat over alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan de bodem, water, geur, natuur, gebouwen en wegen. 

Heeft u ideeën voor het opzetten van een project of activiteit? En raakt dat idee de fysieke leefomgeving? Nu heeft u nog te maken met vele wetten en honderden regels. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet wordt dat anders. Huidige wetten en regels worden gebundeld, waardoor je sneller een beter overzicht krijgt in wat wel en niet kan en mag en welke overheidsinstantie daarover gaat.

Veranderingen

De komst van de nieuwe wet brengt ook voor overheden veel veranderingen met zich mee: het proces voor het aanvragen van vergunningen verandert, er komt één digitaal landelijk loket en er vindt een omslag in denken plaats; we zetten het resultaat centraal en niet de regels.

Ook voor de gemeente Heerde verandert er veel met de Omgevingswet. Niet alleen omdat er minder regels zijn om aan te toetsen, maar ook omdat iedere gemeente meer afwegingsruimte krijgt om te bepalen wat belangrijk wordt gevonden en maatwerk te leveren. 

Het jaar 2022 komt snel dichterbij en er is nog veel werk te verrichten. 

Invoering in Heerde

Een belangrijke stap die we hiervoor gezamenlijk zetten, is het opstellen van een omgevingsvisie. In deze visie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren willen concentreren en in welke richting de gemeente zich moet ontwikkelen: Wat zijn de sterke kanten van onze gemeente? Hoe ziet een mooie omgeving eruit? Waar gaan we veel energie aan besteden? Wat vinden we juist niet belangrijk?

De omgevingsvisie wordt de kapstok voor alle keuzes die we maken voor onze fysieke leefomgeving, en is daardoor voor iedereen belangrijk. Het nieuwe aan de omgevingsvisie is dat ook sociale onderwerpen zoals gezondheid en welzijn goed betrokken worden in de visie en de keuzes die gemaakt worden.

Samen

De omgevingsvisie wordt een visie worden waar iedereen iets van kan vinden en waar we samen aan werken. Ondertussen heeft dat al veel moois opgeleverd. De planning is om de omgevingsvisie februari 2022 aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden.

Mocht u meer willen weten of graag willen meedenken? Stuur dan een berichtje naar omgevingswet@heerde.nl.