Stappenplan voor het organiseren van een bijeenkomst

 1. Bepaal wie u wilt uitnodigen
 2. Prik een datum
 3. Regel een locatie
 4. Nodig de deelnemers uit
 5. Regel eventueel koffie/thee/fris met wat lekkers
 6. Regel audiovisuele middelen (groot scherm, beamer/laptop)
 7. Bereid een presentatie voor (bij informeren) of zoek een geschikte werkvorm uit om in kleine groepen het gesprek te voeren (bij meedenken)
 8. Leg een presentielijst klaar en vraag iedereen die binnenkomt die in te vullen
 9. Maak een verslag van de bijeenkomst: schat in of u daarvoor een neutrale persoon wilt inschakelen
 10. Vraag toestemming aan de aanwezigen als u van plan bent foto’s te maken
 11. Stuur het verslag toe aan de aanwezigen en vraag een paraaf als ze het eens zijn met de weergave 
 12. Stuur het verslag ter kennisgeving toe aan degenen die er niet waren

(Let op: net als bij punt 10, moet u ook bij punt 11 en 12 rekening houden met de AVG, de algemene verordening gegevensbescherming. Stuur een mail naar uzelf, met de aanwezigen in het veld bcc.)

Terug naar de hoofdpagina