Tips over hoe u anderen kan laten meedoen

U heeft het plan om iets te bouwen, aan te leggen of te ontwikkelen in de fysieke leefomgeving. Voor de uitvoering daarvan heeft u een vergunning nodig. In de omgeving van uw planlocatie zijn veel mensen die direct en heel persoonlijk de gevolgen gaan merken van uw plan. Sterker nog: u heeft de hulp van omwonenden misschien wel nodig om uw plan uit te kunnen voeren.

In dat geval werkt het goed om de mensen die door uw plan geraakt worden al vanaf het begin te laten meedoen. Dat is in hun belang én in uw belang. 

De gemeente wil bij uw vergunningaanvraag graag inzicht hebben in hoe u de omgeving betrokken heeft. Iedereen moet de mogelijkheid gehad hebben iets te vinden van uw uiteindelijke plan. U kunt dat beschrijven in een verslag, dat u toevoegt aan uw vergunningaanvraag.

U kunt de mensen in de omgeving op verschillende manieren laten meedoen. 

 1. Toets het draagvlak voor uw idee
 2. Breng in beeld wat de belangen zijn van omwonenden. Zijn er andere mensen of partijen die u eventueel nodig hebt?
 3. Beleg een eerste bijeenkomst en bespreek wat u met elkaar zou willen bereiken en hoe u dat wilt doen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor:
  • Samen het pan uitwerken en uitvoeren
  • Samen het plan uitwerken, uitvoering door een ander, opbrengsten delen
  • Samen het plan uitwerken, samen investeren, opbrengsten delen 

Voor de laatste 2 varianten kunt u de organisatievorm van een coöperatie inzetten. In een coöperatie werken leden samen om zo meer te bereiken dan ieder voor zich. Coöperaties hebben een collectief doel met een zakelijke basis. De leden, bijvoorbeeld ondernemers, inwoners en overheden, bundelen hun krachten in de coöperatie om hun individuele doelen te bereiken. Voorbeelden:

 • Wijktuin
 • Gezamenlijke windmolen
 • Aanleg nieuwe speelplaats

Terug naar de hoofdpagina