Nieuws

 • 1 jaar opvang Oekraïners in Groot Stokkert

  23 maart 2023

  Op 27 maart 2022 kwam de eerste groep Oekraïense vluchtelingen aan op Groot Stokkert. Wat toen een opvang leek voor enkele maanden, blijkt nu al een jaar te bestaan en het lijkt er niet op dat de situatie gauw verandert. Gelukkig vinden de Oekraïners hier een goed onderdak, mede dankzij de vrijwilligers.

 • Eerste kievitsei in Heerde gevonden

  21 maart 2023

  Het eerste nestje met maar liefst drie kievitseieren is maandag 20 maart rond 12.15 uur gevonden in het Wapenvelder Broek door de heer Jan van Loo. Dit is later dan vorig jaar. Het nestje met het eerste kievitsei werd toen op 17 maart gevonden door de heer Boeve.

 • Opfriscursus voor fietsers en e-bikers

  21 maart 2023

  Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert - in samenwerking met de gemeente Heerde - een VVN Opfriscursus voor fietsers en e-bikers van 50 jaar en ouder. Tijdens een informele bijeenkomst gaan deelnemers met een trainer en elkaar in gesprek over verkeersregels en -gedrag.

 • Nieuwe Nederlanders

  20 maart 2023

  Op 8 maart hebben 2 personen de Nederlandse nationaliteit gekregen door naturalisatie.

 • Werken aan gasverbrandingsinstallatie: alleen bedrijven met een CO-vrij certificaat

  21 maart 2023

  Vanaf 1 april dit jaar bent u verplicht om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor installatie, onderhoud en reparatie aan uw cv-ketel, geiser, gashaard of gaskachel. Zelf klussen aan deze apparaten is dan strafbaar.

 • Rekenkamercommissie: accommodatiebeleid gemeente Heerde niet op orde

  16 maart 2023

  De rekenkamercommissie gemeente Heerde heeft met ondersteuning van een extern onderzoeksbureau een onderzoek uitgevoerd naar het accommodatiebeleid van de gemeente Heerde. Het onderzoek had betrekking op de sport- en welzijnsaccommodaties in de gemeente Heerde. Hoofdvraag van het onderzoek was hoe doelmatig en doeltreffend het accommodatiebeleid van de gemeente Heerde is en hoe dat beleid wordt uitgevoerd.

 • Wethouder William van Ommen: Contact gezocht!

  14 maart 2023

  Het was 8 oktober van het vorige jaar toen het ouder/kind-festival werd gehouden. Een festival waar ik als wethouder jeugd de eervolle taak had om plaats te nemen aan een tafel waar kinderen/jeugdigen met mij in gesprek konden om hun goede ideeën met mij te delen. 

 • Tijdelijke Subsidieregeling Winterfonds

  Heeft uw maatschappelijke organisatie in 2022 te maken gehad met stijgende energieprijzen? En is deze organisatie in de gemeente Heerde? Dan kunt u mogelijk financiële ondersteuning aanvragen bij ons. Dat kan via de tijdelijke subsidieregeling Winterfonds. Deze regeling ondersteunt maatschappelijke organisaties met een hoge energierekening over het jaar 2022.

 • Teruggaaf energiebelasting instellingen

  Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. Bekijk de informatie op de website van de Belastingdienst.

 • Ambitieuze woningopgave voor Heerde

  09 maart 2023

  De gemeente Heerde zet in op de bouw van 1010 nieuwe woningen tot en met 2030. Dat staat in de Woondeal voor de Stedendriehoek, die op woensdag 8 maart is getekend. Dit is een verhoging ten opzichte van eerdere afspraken. Omdat hierbij vooral aandacht is voor betaalbare koop- en huurwoningen, is dit goed nieuws voor woningzoekers in Heerde.

 • Een echte Terugwinnaar maakt van afval weer grondstof

  06 maart 2023

  Samen maken we van ons afval weer grondstof! Zo luidt de boodschap van de gemeente Heerde. “Een groot deel van ons afval bestaat uit producten die je opnieuw kunt gebruiken als grondstof,” vertelt wethouder Stephan Nienhuis. “Helaas zien we toch nog veel rommel tussen met name het plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd). Dat is jammer, want vervuild pmd kan niet goed gerecycled worden. Daarom beginnen wij samen met ROVA vanaf 6 maart met de aanpak #Terugwinnaars.”

 • Gemeenten slaan handen ineen op gebied maatschappelijke opvang en beschermd wonen

  02 maart 2023

  De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst gaan meer samenwerken als het gaat om maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW). De afspraken zijn vastgelegd in een nieuw convenant. Gemeenten gaan de komende jaren het aantal ‘klassieke’ beschermd wonen plekken afbouwen. Er komen meer tussenvormen van beschermd wonen in de wijk, met goede begeleiding. Zorg nabij inwoners dus.

 • Sloopaanvraag oude gemeentewerf

  28 februari 2023

  Binnenkort wordt een sloopvergunning aangevraagd voor de omgeving van de oude gemeentewerf in Heerde (oude gemeentewerf, oude VVV en woning Kerkstraat 1a). In de plannen voor het centrum is dit gebied vooral bedoeld voor woningbouw. Verder is het de verbinding tussen het centrum en het Van Meurspark en De Heerd.

 • 11 miljoen EFRO-euro voor demonstratie- en testprojecten.

  Ondernemers in Oost-Nederland kunnen vanaf 1 maart 2023 weer een subsidie aanvragen. Het Europese subsidieprogramma EFRO Oost stelt 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in innovatie-, demonstratie- en testprojecten.

 • Tijdelijk noodfonds voor inwoners met financiële problemen

  19 oktober 2022

  De gemeente Heerde heeft voor huishoudens die in de financiële problemen komen door de hoge energierekening een noodfonds ingericht. Dit noodfonds is een vorm van bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld wanneer mensen de energierekening niet meer kunnen betalen en geen mogelijkheden hebben om nog te besparen op kosten of om hun inkomsten te verhogen. Zij kunnen mogelijk een beroep doen op deze regeling.

 • Informatieplicht energieverbruik

  Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.