Nieuws

 • Coronavirus: informatie voor werkgevers en ondernemers

 • Aangepaste openingstijden ROVA-Klantcontactcentrum in de zomer

  04 juli 2022

  In de zomerperiode vanaf maandag 4 juli tot maandag 5 september heeft het ROVA-Klantcontactcentrum aangepaste openingstijden.

 • Samen criminaliteit aanpakken in de Week tegen Ondermijning

  28 juni 2022

  Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in Noord- en Oost-Gelderland. Afgelopen week is door veel partijen een week lang extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit. Het doel van deze week was om mensen er bewust van te maken dat het ook in deze gemeenten speelt, te laten zien wat de risico’s zijn en wat je eraan kunt doen.

 • Dag van de Dienstverlening

  23 juni 2022

  De gemeente Heerde vindt een goede dienstverlening belangrijk. Donderdag 23 juni, tijdens de door de VN uitgeroepen ‘Dag van Publieke Dienstverlening’ stonden we daar extra bij stil. 

 • Rookmelders in huis verplicht vanaf 1 juli 2022

  14 juni 2022

  Denkt u dat u ’s nachts wakker wordt van de rook die vrijkomt bij een brand? Dat is begrijpelijk, want overdag kunt u rook ruiken. Maar ‘s nachts niet! In uw slaap ruikt u namelijk minder goed. Hierdoor wordt u niet wakker van rook. Waar u wél wakker van wordt, is het geluid van een rookmelder. Een rookmelder slaat alarm als er brand is, zodat u tijdig en veilig kunt vluchten.

 • De warmtepomp, hoe werkt dat?

  09 juni 2022

  De overheid heeft beleid ingezet om de burgers aan te sporen ‘van het gas af te gaan’ en een warmtepomp aan te schaffen. Het is te begrijpen dat dit allerlei vragen oproept: hoe werkt een warmtepomp en wat is een hybride warmtepomp? En in welke mate moet de woning worden verduurzaamd voordat het zinvol is om over te gaan op een warmtepomp?

 • Nationale Veteranendag

  09 juni 2022

  Op 25 juni is het de Nationale Veteranendag, dan zijn er activiteiten in Den Haag. In de gemeente Heerde houden we op 23 september een Veteranendag voor onze lokale veteranen. In september krijgen ze hiervoor een uitnodiging.

 • Inloopavonden Natuurherstel op de Veluwe

  02 juni 2022

  De Veluwe is een bijzonder én kwetsbaar natuurgebied waarop we trots en zuinig zijn. De eeuwenoude loofbossen, uitgestrekte heide en stuifzanden, vennen en beken, met ieder zijn eigen zeldzame soorten.

 • Onderzoek klanttevredenheid

  16 juni 2022

  Sinds deze week meet de gemeente Heerde hoe tevreden u bent met onze telefonische dienstverlening. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, willen we weten hoe u hierover denkt en waar knelpunten zitten. We verwachten dat de meting nieuwe inzichten geeft, en knelpunten laat zien die binnen onze organisatie spelen. We gaan die kennis dan gebruiken om te verbeteren.

 • Boerderijwinkels op superdieboer.nl

  02 juni 2022

  Op de nieuwe website www.superdieboer.nl staan boerderijwinkels in onze regio. Zo kunt u makkelijk lokale adressen vinden voor het kopen van onder meer groente, fruit, vlees en brood. De website maakt onderdeel uit van de campagne ‘Super die Boer’.

 • Coalitie Heerde richt zich op samenwerking

  07 juni 2022

  ‘Samen leven, samen doen’ is de titel van het coalitieakkoord van Gemeentebelang Boerenpartij (GBP), CDA en ChristenUnie-SGP. Samen met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad willen deze partijen de komende 4 jaar vorm geven aan een gemeente Heerde waar het goed leven, werken en wonen is. Wethouders William van Ommen (GBP), Stephan Nienhuis (CDA) en Wolbert Meijer (CU-SGP) zullen daarbij de kar trekken.

 • Het recreatieseizoen is begonnen

  19 mei 2022

  Onze gemeente is een gewilde plek voor toeristen en recreanten. De prachtige bossen, de uitgestrekte heidevelden en dijken met uitzicht over de IJssel zijn een lust voor het oog. Het zal u niet verbazen dat ook de Renderklippen en de Schaapskooi extra druk worden bezocht tijdens het recreatieseizoen

 • Echte Terugwinnaars maken kans op mooie prijzen!

  19 mei 2022

  Scheidt u uw afval goed? Doe dan mee met de winactie van ROVA en Klaas van Kruistum. U maakt kans op mooie prijzen. En het enige dat u hiervoor hoeft te doen, is een speciale sticker op een van uw lege en goed gescheiden pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) te plakken.

 • Cyclomedia maakt foto’s in onze gemeente

  16 mei 2022

  Binnenkort rijden er auto’s door onze gemeente die foto’s maken van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Cyclomedia heeft hier toestemming voor. Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten. Hiervoor geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Eenmalige energietoeslag alsnog aanvragen

  16 mei 2022

  De eenmalige energietoeslag is begin mei automatisch uitbetaald. Voldoet uw huishouden aan de voorwaarden en heeft u geen automatische uitkering ontvangen? Dan kunt u alsnog een aanvraag indienen.

 • Heerde: wereldwijd naoberschap

  12 mei 2022

  Sinds kort ziet u het duidelijk aangegeven als u de gemeente Heerde binnenrijdt: Heerde is Cittaslow én Fairtrade. Heerde is de eerste en enige gemeente in Nederland die beide keurmerken heeft. Met deze keurmerken laat Heerde zien ‘wereldwijd naoberschap’ belangrijk te vinden.

 • Meld u aan voor de meeleesgroep

  29 april 2022

  Tsja. Ook de gemeente Heerde schrijft niet altijd heldere teksten. Wat dacht u van een tekstje als: ‘Door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt het college van Heerde de bevoegdheid geboden om af te wijken van de beheersverordening en het bestemmingsplan, waardoor de strijdigheid weggenomen kan worden.’

 • 10e Koningsspelen

  29 april 2022

  Afgelopen vrijdag hebben verschillende scholen de 10e editie van de Koningspelen beleefd. Wethouder Stephan Nienhuis bezocht daarom een aantal plekken waar het sportieve feest plaatsvond. Hij was blij om te zien dat zoveel scholieren aan het sporten waren. Met een zonnetje en niet al te hoge temperaturen was het perfect weer voor de Koningsspelen. Kinderen genoten enorm van de activiteiten die eindelijk weet met elkaar gedaan konden worden.

 • Informatieplicht energieverbruik

  Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.