Welstand

Met welstandszorg bewaakt de gemeente Heerde de ruimtelijke kwaliteit van de openbare omgeving.

Gebouwen moeten qua omvang, vorm, materiaal en uiterlijk niet afsteken tegen de rest van de omgeving. In de gemeente Heerde zijn 7 deelgebieden waar welstandscriteria voor gelden. Deze criteria zijn verdeeld over de 4 verschillende welstandsniveaus. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst vergunningsplichtige bouwwerken aan de welstandscriteria van de gemeente Heerde.

U kunt  in de begrippenlijst (pdf, 71KB) de betekenis van technische woorden over dit onderwerp opzoeken.

Welstandsbeleid

Het welstandsbeleid is een aantal jaren geleden opgesteld in de gemeente Heerde. Met dit beleid zorgt de gemeente ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit van de openbare omgeving op peil blijft. Gebouwen moeten qua omvang, vorm, materiaal en uiterlijk niet afsteken tegen de rest van de omgeving. De gemeente informeert opdrachtgevers en ontwerpers over de criteria van een welstandsgebied. Voor veel voorkomende kleine bouwplannen zijn er de standaard sneltoetscriteria (pdf, 631KB).

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen welstandscommissie) van de gemeente Heerde beoordeelt bouwplannen op basis van de welstandscriteria. Deze commissie bestaat uit leden van het Gelders Genootschap, die door de gemeenteraad zijn benoemd. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen. Dit gebeurt op basis van advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Welstandsvergaderingen van de commissie zijn vrij toegankelijk.

Beoordeling bouwplannen

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Heerde let ruwweg op 3 zaken:

  • De relatie met de omgeving (omvang, positionering aan- en opbouw, materiaal en kleurgebruik),
  • Het bouwplan zelf (verhouding omvang, compositie gevelindeling, vormgeving, materiaal en kleurgebruik) en
  • De detaillering (kozijnindeling en –detaillering, details van karakteristieke bouw- en esthetisch belangrijke elementen).

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt bouwplannen, afhankelijk van het welstandsniveau, globaal of gedetailleerd. Bij welstandsniveau 1 kijkt de commissie bijvoorbeeld zelfs naar de kozijnen. In een gebied met een lichter niveau, beoordeelt de commissie het bouwplan alleen in relatie met de omgeving, die niet verstoord mag worden.