Handhavingsverzoek indienen

Als er voorschriften van de gemeente niet worden nageleefd, heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaven. De gemeente kan echter niet alles controleren om vervolgens uit zichzelf op te treden.

Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan de gemeente om nader onderzoek te doen en een besluit te nemen.

De gemeente kan besluiten om handhavend op te treden, daarvan af te zien of te gedogen. Bij gedogen blijft de situatie, die eigenlijk niet mag, in stand.

Dit kan alleen als sprake is van bijzondere omstandigheden. Van belang is verder dat de gemeente een besluit neemt. Hiertegen kunt u bezwaar en beroep instellen. De verdere procedure ziet er dus hetzelfde uit als bij een besluit op een aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.

U kunt daarnaast ook door middel van een klacht aan de gemeente laten weten dat u last heeft van een ‘overtreding' van de regels. Het voordeel is dat u bij het indienen van een klacht kunt verzoeken om anoniem te blijven. Dat kan bij een handhavingsverzoek niet. Het is vervolgens aan de gemeente om te beslissen wat zij met de klacht gaat doen. Hierbij is er geen verplichting richting klager om actie te ondernemen.

Voorwaarden

Het is van belang dat u uitzoekt wie de regels moet handhaven. U moet het handhavingsverzoek bij de juiste overheidsinstantie indienen.

U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

U bent bijvoorbeeld belanghebbende als de buurman een bouwwerk opricht waarvoor geen vergunning is afgegeven of als de fabriek in de buurt stankoverlast of geluidsoverlast geeft. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een schuurtje bouwt zonder vergunning.

Indienen

U kunt uw handhavingsverzoek online indienen.

Wilt u het handhavingsverzoek niet online indienen? Dan kunt u het handhavingsverzoek per post indienen. U kunt hiervoor het pdf-formulier handhavingsverzoek indienen (pdf, 126Kb) gebruiken.