Welstandsniveaus

De welstandszorg van de gemeente Heerde is onderverdeeld in 4 niveaus. Er zijn 7 deelgebieden die onder de welstandszorg vallen.

De 4 welstandsniveaus verschillen in de mate waarin aandacht wordt gegeven aan het gebied. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen welstandscommissie) beoordeelt bouwplannen op basis van het welstandsniveau van het betreffende gebied:

Welstandsniveau 1: zware toetsing

Omdat structuren, gebieden en objecten die onder Welstandsniveau 1 vallen van cruciale betekenis zijn voor de dorpen en het landschap, vallen zij onder zware toetsing. Gebieden met niveau 1 zijn de beschermde buitenplaatsen Bonenburg en Vosbergen, gemeentelijke en rijksmonumenten en beeldbepalende panden. Lees deelgebied 7 voor meer informatie.

Welstandsniveau 2: reguliere toetsing

Welstandsniveau 2-gebieden hebben geen zware toetsing nodig, maar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit houdt ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit wel alert in de gaten. Dit zijn hele openbare gebieden, zoals de oude bebouwingslinten of de toegangswegen tot het dorp. Gebieden met niveau 2 zijn:

Welstandsniveau 3: soepele toetsing

In gebieden met Welstandsniveau 3 toetst de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de bouwplannen alleen op hoofdlijnen. Het welstandsbeleid is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van het gebied. De gemeente Heerde heeft geen gebieden met welstandsniveau 3.

Welstandsniveau 4: welstandsvrij

In Welstandsniveau 4-gebieden toetst de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, om uiteenlopende redenen, niet op welstand. Een gebied kan bijvoorbeeld om een stedenbouwkundig experiment welstandsvrij worden verklaard. Eventuele bouwplannen toetst de commissie wel aan alle andere voorschriften. Alle gebieden in de gemeente Heerde die niet onder niveau 1 en 2 vallen, zijn welstandsvrij.